Khoa Học Tâm Linh Kiến Đại Đồng

KHOA HỌC TÂM LINH KIẾN ĐẠI ĐỒNG

Thế gian thời thế... tạo anh hùng,

Lắm người thức tỉnh dạ hiền trung,

Hướng chân thiện mỹ mà mơ ước,

Sống giữa thế gian tựa kẻ khùng?!


Lo thì cùng chung nỗi lo chung,

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Lo cho thiên hạ thoát ao bùn,

Nhưng không tự thoát bùn tâm trí,

Lắm kẻ riêng lo sự yên hùng!


Cái tham sống thiện nó lùng bùng,

Cái tham sống tốt, lại tham lung,

Chính vì tham thiện nên tranh chấp,

Mà thành ma thiện, tạo tranh hùng!


Chơn thiện nào đâu vị anh hùng?

Chơn thiện nào đâu có định khung?

Thấu lẽ đại bi, tường đại ác,

Mới là thực thoát bể trầm luân!


Tự mình, tâm thể dứt trầm luân,

Thấu thị nhân quả, thoát ao bùn,

Nhận thức tự thân, tìm tự tánh,

Sống - cân bằng - sống, chẳng tham hùng!


Hùng tâm là dám thoát định khung,

Tựa như Sen thắm vượt ao bùn,

Cái có, cái không - thường luân chuyển,

Chẳng không, chẳng có mới là không!!!


Cân bằng - trực chỉ đáo chân tâm,

Tự tánh không ta, Đạo vĩnh hằng!

Thõng tay vào chợ khơi duyên giác,

Phật Chúa - không ta, tự tâm đồng!


Tâm đồng - đồng tụ - tụ tâm đồng,

Cộng đồng - hợp nhất - nhất đồng tâm!

Ngũ Chi, Tam Giáo... đồng phương tiện,

Khoa học 💞 Tâm linh: Kiến Đại Đồng!

st

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Video Tạo Động Lực SốngTủ Sách Tâm Linh