Sách Tâm Linh

Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng

TỰA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT CHÍ TÂM QUY MẠNG LỄ: U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Lạy đức từ bi đại Giáo Chủ “Địa” là dày chắc, “Tạng” chứa đủ Cõi nước phương Nam nổi mây thơm, Rưới hương, rưới hoa, hoa vần vũ...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Mi Tiên Vấn Đáp

Mi Tiên Vấn Đáp

LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG MỤC I. PHẦN DẪN NHẬP 01. Ngoại thuyết (Bàhirakathà) 02. Câu chuyện liên quan trong tiền kiếp (Pubbapa yoga) II. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (gồm 244 câu hỏi) 01. Danh 02. Con số hạ lạp 03. Đàm thoại như một Trí giả hay như một Vương giả? 04. Thỉnh mời...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm