Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều: Phần 1

VŨ TRỤ NÀY LÀ KHÔNG GIAN ĐA CHIỀU: PHẦN 1

Tâm ý:

Tịnh hay bất tịnh

Tri hay thông tri

Hoặc hóa duyên hữu sự

Hoặc tự duyên tư trì

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Kỳ 1 - Dẫn nhập

Đã từ lâu, tự tính con người không hẳn là Phật, mà là Ma - Phật cùng tồn tại.

Trên con đường tu học để tiến bộ, tại sao nên chọn Phật mà không nên chọn Ma. Vì rằng, Ma cũng là con của Đức Thượng Đế Tối Cao (sau đây gọi bằng các danh từ: Cha/ Đấng Sáng Tạo/ Đức Thượng Đế). Ma cũng làm việc cho Cha và cũng sở hữu các sức mạnh, quyền năng rất tốt. So với người đồng cấp tu Phật, thì pháp lực của Ma sẽ mạnh hơn.

Lý do nằm ở chỗ, sự tự do sáng tạo của Phật và Ma khác nhau. Trong khi Ma bị gông cùm, phong ấn, tù đày phần lớn thời gian, và công việc chỉ được Cha dùng đến khi cần cho các công cuộc nhất định, ví như công cuộc đại tái tạo khi chuyển thế từ thời kỳ mạt kiếp Hạ nguyên sang thời kỳ thánh đức Thượng nguyên. Đối với Phật, Cha cho tu học, thử thách chỉ trong những đoạn thời gian nhất định, còn lại Cha cho hưởng an lạc và ký thác công cuộc sáng tạo mà Cha vĩnh hằng theo đuổi.

Tu Phật khổ trong lúc học, tu Ma khổ ải triển miên.

Vũ trụ cần phát triển để làm động lực cho sự tồn tại của mình. Do đó, Cha sẽ không cho giới học Phật nghỉ ngơi, thanh thản luôn luôn. Bởi vì, sự sao nhãng của các con Cha sẽ làm vũ trụ chậm phát triển, ngừng phát triển. Vũ trụ bị thu hẹp là mong muốn của Ma Vương, từ thuở Thiên Ngoại Ma Vương dụ dỗ các con của Cha ăn trái cấm.

Cha tiên tri và biết được điều xảy ra trong vũ trụ mà Cha cai quản, nhưng vì sự phát triển của Vũ trụ, Cha đã để cho các con của mình nếm trái cấm. Từ đó các con bị nhiễm trần, các con phải chịu khó tu học hòng thoát khỏi sự ràng buộc của Ma Vương.

Mặc dù Thiên Ngoại Ma không thuộc sự cai quản của Cha, nhưng con cái của chúng, sinh ra trong Vũ trụ mà Cha cai quản, nên Cha biết rành chúng.

Bạch Thiên Thi (https://www.facebook.com/thi.bach.3)

Tháng 8/2020

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh