Osho

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Chân Lý

Chân Lý

Chân lý chưa bao giờ được tìm thấy nơi đám đông. Chân lý đã và luôn chỉ có thể thấy trong sự một mình. Tôi đang chỉ bạn một loại tính tôn giáo khác toàn bộ. Nó là tính tôn giáo của thiền. Bạn không...

Đáp Ứng Và Không Đáp Ứng

Đáp Ứng Và Không Đáp Ứng

Cuộc sống vốn hài hòa và dễ chịu, ta đừng cố gượng ép, làm nó trở nên nghiêm trọng, tăng sức ép căng thẳng... vì càng thoải mái bao nhiêu thì tâm hồn bạn càng rộng mở để tiếp nhận, trí tuệ bấy nhiêu. Với người quá...

Trừ Ma

Trừ Ma

Vợ của một người đàn ông đang hấp hối. Người vợ đã kiểm soát người này như đồ vật; anh ta là người chồng sợ vợ hoàn hảo nhất. Anh cảm thấy một chút hạnh phúc vì ngày tự do của anh không còn xa nữa. Trong khi người vợ đang trút hơi...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm