Oracle

36 Ngày Thực Hành Với Bộ Bài Buddhism Reading Cards (Phần 3)

36 Ngày Thực Hành Với Bộ Bài Buddhism Reading Cards (Phần 3)

Bộ bài Phật giáo có thể dùng để chữa lành, làm mới và củng cố nội tâm. Nó phát huy tác dụng mạnh nhất khi bạn tuân thủ việc sử dụng chúng hàng ngày. Bằng việc sử dụng những lá bài mỗi ngày – và hành động theo trí tuệ được ẩn chứa bên trong chúng – thì bạn sẽ được trao sức mạnh cho linh hồn và tăng cường năng lực tinh thần để vượt qua các thách thức trong cuộc sống một cách dễ

36 Ngày Thực Hành Với Bộ Bài Buddhism Reading Cards (Phần 1)

36 Ngày Thực Hành Với Bộ Bài Buddhism Reading Cards (Phần 1)

Bằng việc chọn lựa lá bài mà bạn cảm thấy có sự kết nối nhất, bạn có thể dễ dàng biết được cách thức để giao tiếp với tiềm thức của mình. Bạn sẽ nhận thấy rằng các lá bài này phát ra một luồng sáng mới soi rọi vào trong các tình huống, bằng cách mời gọi những giải pháp bên trong xuất hiện một cách nhẹ nhàng, thông qua nguồn năng lượng, sự sáng tạo và sự thông thái, được tìm th

Giới Thiệu Bộ Bài Buddhism Reading Cards

Giới Thiệu Bộ Bài Buddhism Reading Cards

Bộ Bài Buddhism Reading Cards bao gồm 36 lá bài sẽ giúp bạn học và nuôi dưỡng trí tuệ Đức Phật. Những lá bài này trình bày theo cách thú vị để bạn quay trở về với bản chất của bạn - Bản chất Đức Phật - bản chất nguyên thuỷ của bạn và tôi khi vừa được sinh ra. Đó là sự cởi mở, thông suốt, vui vẻ, tinh khiết, rạng rỡ, thông minh, tự nhiên và từ bi. Những lá bài được truyền cảm hứng b