Oinvoice

Thực Hành Tâm Linh

Tiền Kiếp

Tiền Kiếp

Chúng ta ai cũng có tiền kiếp. Không có thứ gọi là “linh hồn mới”. Tất cả chúng ta đều trải qua tái sinh trong hàng triệu năm; và trên thực tế, không có linh hồn nào chết cả, chỉ có thể xác mới chết mà thôi.

Tu Hành Như Đi Dự Tiệc

Tu Hành Như Đi Dự Tiệc

Đã nhiều lần tôi hỏi các vị hướng đạo Tâm linh của tôi là : Tại sao tôi đạt được thành quả tu hành như hiện nay ? Tại sao nhiều người cũng tu hành khổ công hơn, cố gắng nhiều hơn mà không đạt kết quả như tôi ? Rồi trong một lần thiền định ,...

Hiệu Ứng Maharishi: Tại Sao Một Nhóm Thiền Định Nhỏ Lại Có Thể Tác Động Đến Toàn Bộ Dân Số?

Hiệu Ứng Maharishi: Tại Sao Một Nhóm Thiền Định Nhỏ Lại Có Thể Tác Động Đến Toàn Bộ Dân Số?

Một nhóm lớn thực hành chương trình thiền Transcendental Meditation đã mang đến những tác động giảm thiểu đáng kể, một cách bí ẩn, đến tỷ lệ tội phạm giết người và bạo lực đô thị ở Mỹ trong giai đoạn 2007- 2010, theo một nghiên cứu năm 2016 của Đại học Quản trị Maharishi.

36 Ngày Thực Hành Với Bộ Bài Buddhism Reading Cards (Phần 3)

36 Ngày Thực Hành Với Bộ Bài Buddhism Reading Cards (Phần 3)

Bộ bài Phật giáo có thể dùng để chữa lành, làm mới và củng cố nội tâm. Nó phát huy tác dụng mạnh nhất khi bạn tuân thủ việc sử dụng chúng hàng ngày. Bằng việc sử dụng những lá bài mỗi ngày – và hành động theo trí tuệ được ẩn chứa bên trong chúng – thì bạn sẽ được trao sức mạnh cho linh hồn và tăng cường năng lực tinh thần để vượt qua các thách thức trong cuộc sống một cách dễ