Oinvoice

Tần Số Tâm Linh

Kundalini: Năng Lượng Huyền Bí Bên Trong Bạn.

Kundalini là một từ tiếng Phạn, có nghĩa là “đang nằm cuộn lại “.Từ Kundalini còn có nghĩa là “con rắn” - một cách ví von rằng luồng năng lượng luân chuyển như con rắn. Tiếng Việt tạm dịch là Xà Hỏa hay Hỏa Hầu, luồng Hỏa Hầu. Những người đầu...

Tần Số Rung Và Luật Hấp Dẫn

Các bạn có lẽ đều biết rằng luật hấp dẫn thật là vi diệu, nó ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta. Tần số chúng ta ở mức nào thì chúng ta sẽ hấp dẫn những thứ có cùng tần số với mình. Tại sao mọi thứ có cùng...

51 Dấu Hiệu Thức Tỉnh Tâm Linh

51 Dấu Hiệu Thức Tỉnh Tâm Linh

Thay đổi trong giấc ngủ, giấc ngủ từ 2-3 giờ, thức dậy 2-3 lần trong 1 đêm Ø Tư vấn: yêu cầu thầy dẫn dắt cho bạn được nghỉ ngơi nếu bạn cần giấc ngủ sâu Nhức và đau ở vai phải hoặc trái, từ cổ trở lên Ø Tư vấn: chăm sóc cơ thể, tâm trí, tinh thần...