Oinvoice

Khoa Học Vũ Trụ

Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều: Phần 9. Sự Sống Ở Không Gian Đa Chiều Bậc Cao & Người Ngoài Hành Tinh

Vũ Trụ Này Là Không Gian Đa Chiều: Phần 9. Sự Sống Ở Không Gian Đa Chiều Bậc Cao & Người Ngoài Hành Tinh

Sinh linh tồn tại trong không gian chiều càng cao sẽ có trạng thái vật chất càng nhẹ. Các chủng loài sinh linh đa dạng cũng bao gồm thực vật, động vật và con người. Trường năng lượng của các cá thể và tổng thể sinh linh sẽ tương hợp với trường năng lượng...