Oinvoice

Khoa Học Vũ Trụ

Tam Nguyên: Giáo Dục Là Cốt Lõi

Tam Nguyên: Giáo Dục Là Cốt Lõi

Cái gốc của trồng người chính là giáo dục. Vạn nghề trong thiên hạ cũng từ giáo dục mà ra, từ ông quan đến ăn mày cũng đều là kết quả của hệ thống giáo dục. Vậy cốt lõi nền tảng của mỗi quốc gia, xã hội chính là giáo dục, một...

Tam Nguyên: Mặt Trời Thứ Hai

Tam Nguyên: Mặt Trời Thứ Hai

Đường kính của mặt trời có thể chứa khoảng 108 trái đất; giữa trái đất và mặt trời có thể chứa khoảng 108 mặt trời. Ngoài ra, khoảng 108 mặt trăng có thể chứa được giữa trái đất và mặt trăng. Và điều thần kỳ là nếu đứng trên trái...

Tam Nguyên: Tình Yêu Của Nước

Tam Nguyên: Tình Yêu Của Nước

Định nghĩa: Nước (H2O) là một hợp chất vô cơ phân cực ở nhiệt độ phòng, một chất lỏng không vị và không mùi, gần như không màu ngoài một màu hơi xanh vốn có. Nó là hợp chất hóa học được nghiên cứu nhiều nhất và được...

Tam Nguyên: Càn Khôn Nghịch Chuyển

Tam Nguyên: Càn Khôn Nghịch Chuyển

Lưới năng lượng trái đất 5D đã xây dựng xong, lưới nhân quả 5D cũng đã xong, nghiệt long (hắc long - rồng đen) ngàn năm đã được mở phong ấn. Thế giới mới đang tới gần. Chúng ta chuẩn bị trải qua sự kiện bước nhảy lượng tử toàn hành tinh hay còn gọi...

Tam Nguyên: Cân Bằng Vạn Vật

Tam Nguyên: Cân Bằng Vạn Vật

Thời đại này là thời đại của cân bằng, của tình yêu. Muốn có tình yêu thì cần phải cân bằng và muốn có cân bằng lại cần có tình yêu. Tuy hai mà một, luôn luôn song hành. Vậy chúng ta cần phát triển song song...