Oinvoice

Thức Tỉnh Tâm Linh

Tiến Hoá

Tiến Hoá

Bất cứ ai trên đời này cũng đều mong muốn có một cuộc sống tiến hoá, phát triển, đi lên. Đó có thể là đời sống tinh thần phong phú, đời sống vật chất sung mãn, đời sống tâm linh đủ đầy. Đó là định luật tiến hoá áp dụng cho...

Tu Tâm, Sửa Tính

Tu Tâm, Sửa Tính

Nhân chi sơ tính bản thiện. Tu tâm là giữ lấy cái tâm, giữ được bản tánh chân thật, trọn lành như một đứa trẻ. Trong kinh doanh nếu đặt tâm vào tiền sẽ luôn tìm cách để tối đa hoá lợi nhuận. Nếu đặt tâm vào sản phẩm sẽ...

Satan Chính Là Tình Yêu

Satan Chính Là Tình Yêu

Nhắc đến Satan thì phải nhắc đến Chúa, bởi vì Satan do Chúa tạo ra. Chúa cũng là đấng tạo dựng muôn loài và Chúa nhìn thấy “sự cuối cùng” từ “buổi đầu tiên”. Có nghĩa là Chúa biết rõ mọi sự sẽ diễn ra như vậy, cần diễn...

Tầm Nhìn Xuyên Suốt

Tầm Nhìn Xuyên Suốt

Con người ta khác nhau bởi tầm nhìn, bản chất là sự giác ngộ. Tầm nhìn 10 năm có thể thấy xuân, hạ, thu, đông. Tầm nhìn 100 năm có thể thấy sinh, lão, bệnh, tử. Tầm nhìn 1000 năm có thể thấy triều đại hưng suy. Vạn năm sẽ thấy vật đổi sao rời....

Ma Khảo

Ma Khảo

Ma khảo là ma quỷ thử thách tâm đức, phẩm hạnh của người tu để xem có xứng đáng đắc đạo cùng chăng. Thường thì Chánh - Tà tương khắc. Hễ Đạo khai thì Tà khởi. Đạo không ma khảo thì Đạo khó thành; ma không Đạo khai, ma không...

Đạo Đức Kinh - Lão Tử

Đạo Đức Kinh - Lão Tử

Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng, vô hình, đứng một mình mà không thay đổi vĩnh cửu, vận hành khắp vũ trụ không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết tên nó...