Oinvoice

Thức Tỉnh Tâm Linh

Đạo Đức Là Gì?

Đạo Đức Là Gì?

1. Đạo đức là gì Đạo đức là một từ Hán Việt, được dùng từ xa xưa để chỉ một thành tố trong tính cách và giá trị của một con người. Đạo là con đường, đức là tính tốt hoặc những công trạng tạo nên. Khi nói một người...

Trưởng Thành Tâm Linh

Trưởng Thành Tâm Linh

Khi chúng ta đi vào con đường trưởng thành Tâm linh thì sẽ trải nghiệm một sự thức tỉnh Tâm linh mạnh mẽ. Đó cũng là giai đoạn kinh nghiệm khuếch đại các kết nối trực tiếp vào các Nguồn năng lượng mới trong Thiên Hà. Thời gian và không gian đang được tổ chức lại. Quá trình chuyển hóa và kích hoạt các thông tin đang chứa bên trong cơ thể của mỗi người và cả của cơ thể hành tinh đang đồng

Bản Ngã Là Gì?

Bản Ngã Là Gì?

Bản ngã là gì? Mọi người chứng ngộ, mọi tôn giáo, đều đồng ý chỉ về một điều. Bất đồng của họ là nhiều, nhưng có một đồng ý trong tất cả, và đó là ở chỗ con người, vì bản ngã của người đó, bị đóng với thực tại....