Lời Hay Ý Đẹp

38 Câu Nói Của Jim Rohn Tác Động Mạnh Mẽ Đến Phát Triển Bản Thân

38 Câu Nói Của Jim Rohn Tác Động Mạnh Mẽ Đến Phát Triển Bản Thân

1. Tất cả chúng ta phải chịu một trong hai điều: nỗi đau của kỷ luật hoặc nỗi đau của sự hối tiếc hoặc thất vọng 2. “Nếu bạn thay đổi, tất cả mọi thứ sẽ thay đổi cho phù hợp với bạn; đừng chờ đợi mọi thứ sẽ thay đổi cho bạn vì nó sẽ không thay đổi; thay đổi...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm