Oinvoice

Thần Số Học

The Law Of One - Những Con Số Của Đấng Tạo Hóa - Sự Dịch Chuyển Của Vũ Trụ (Phần Cuối)

The Law Of One - Những Con Số Của Đấng Tạo Hóa - Sự Dịch Chuyển Của Vũ Trụ (Phần Cuối)

*Sự biến dịch của tự nhiên - Sự thay đổi của các mẫu hình năng lượng Như các bạn thấy, các con số tự nhiên luôn đi theo chu kỳ như trên, ngoại trừ số 3,6 và 9. Để bắt đầu, chúng ta hãy nhìn mối quan hệ của các con số này. Số 09 là tổng...

The Law Of One - Những Con Số Của Đấng Tạo Hóa - Sự Dịch Chuyển Của Vũ Trụ (Phần 1)

The Law Of One - Những Con Số Của Đấng Tạo Hóa - Sự Dịch Chuyển Của Vũ Trụ (Phần 1)

Bài viết này là bài kết thúc những chuỗi bài về các quy luật tự nhiên của vũ trụ, sau đó là những bài cụ thể hơn để chúng ta nhìn thấy, áp dụng vào các mặt khác trong cuộc sống, nhất là về tăng tần số rung động. Đây cũng là bài có liên quan nhiều đến toán và các con số, mình sẽ cố gắng diễn giải một cách dễ hiểu nhất để mọi người có thể nắm bắt.