Đức Phật

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Đức Phật Trong Ba Lô Pdf

LỜI TỰAMười chín tuổi, hết sức thất vọng vì nhận thấy mình không có khảnăng chèo lái cuộc sống và hoang mang trước chiều hướng mà thếgiới hiện đại dường như đang lao theo, tôi bắt đầu thực hành ĐạoPhật. Đó dường như là triết lý duy nhất thừa nhận sự thần bí và kỳdiệu của vũ trụ mà không hề...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm