Light Seer’s Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài The Fool- Light Seer’S Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài The Fool- Light Seer’S Tarot

Từ khóa Ánh sáng(thuận) : sự khởi đầu mới,cảm hứng, chuyến phiêu lưu,cơ hội mới,tiềm năng đem lại cuộc đời mơ ước, sự thức tỉnh, sự lạc quan,trong sáng,sự nhiệt thành hứng khởi. Bóng tối(ngược) : ngây thơm, sự giả định đã có sẵn câu trả lời,sự...