Trí

Thanh Lọc Tâm

Thanh Lọc Tâm

Thời kỳ này là thời kỳ cuối. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu trong vũ trụ này sự rung động của hai tầng tâm phát ra rất rõ rệt. Một là sau khi chết sẽ được thăng tiến. Hai là sau khi chết sẽ bị chìm rất sâu . Năng lượng trong vũ trụ...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm