Khí Công - Yoga

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Yoga Là Gì

Yoga Là Gì

Nghĩa nguyên thủy của từ Yoga là Union - hợp nhất, nó ám chỉ trạng thái tìm thấy sự hợp nhất giữa linh hồn con người và vũ trụ, con người trở nên hòa hợp cùng nhịp với cuộc sống.Những thứ chúng ta thường tiếp xúc và nhận biết về Yoga hiện nay...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm