Oinvoice

Nhân Quả Luân Hồi

The Law Of One - Bài Học Cuộc Đời - Sự Tiến Hóa Của Linh Hồn - Bánh Đà Nghiệp Quả

The Law Of One - Bài Học Cuộc Đời - Sự Tiến Hóa Của Linh Hồn - Bánh Đà Nghiệp Quả

Qua bài trước chúng ta đã tìm hiểu về quá trình linh hồn ‘Review’ lại kiếp sống của mình. Trong quá trình này, linh hồn tồn tại ở dạng thời-không gian, ngược lại với lúc sống là không-thời gian. Ở thời-không gian, linh hồn có thể...

Muôn Kiếp Nhân Sinh: Lời Giới Thiệu

Muôn Kiếp Nhân Sinh: Lời Giới Thiệu

Tôi chưa từng có dịp gặp tác giả Nguyên Phong. Trước đó, tôi biết đến ông như một nhà khoa học nổi tiếng thế giới và cũng là người phóng tác, viết lại những tác phẩm về văn hóa, tâm linh kinh điển mà nhiều thế hệ bạn đọc Việt,...

Câu Chuyện Chú Chim Bồ Câu Luân Hồi 80.000 Đại Kiếp

Câu Chuyện Chú Chim Bồ Câu Luân Hồi 80.000 Đại Kiếp

CÂU CHUYỆN CHÚ CHIM BỒ CÂU LUÂN HỒI 80.000 ĐẠI KIẾP VÀ LỜI CẢNH TỈNH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI TU HỌC. Trong Kinh Phật có câu chuyện như thế này: Có một ngày đức Phật dẫn Ngài Xá Lợi Phất đi ra bên ngoài tản bộ thì nhìn thấy một con chim ưng đang đuổi theo...