Ho’oponopono

Chữa Lành Từ Bên Trong

khi lắng nghe âm thanh này và lắng lòng mình lại chúng ta sẽ cảm nhận đc những sự tác động đến sâu tận bên trong và cứ liên tục mỗi ngày sẽ mang lại cho cơ thể và tâm hồn sự chữa lành và tươi mát từ sâu thẳm trái tim

Phương Pháp H’O’Oponopono

Phương Pháp H’O’Oponopono

Chúng ta là một phần của toàn thể vũ trụ này. Phương pháp H’o’oponopono là 1 phương pháp trị liệu đặc biệt của người Hawaii cổ, nó giúp chúng ta giải phóng những ký ức và các chương trình mà chúng ta lưu trữ trong tiềm thức...

Tổng Quát Về Phương Pháp Clean

Tổng Quát Về Phương Pháp Clean

Ho’oponopono là phương pháp trị liệu đặc biệt của ngƣời Hawaii cổ giúp giải phóng những ký ức và chƣơng trình mà chúng ta lƣu giữ trong tiềm thức của mình những ký ức này đƣợc kích hoạt bởi những suy nghĩ của chúng ta. Tâm trí...

Biểu Tượng Thanh Tẩy :chim Ruồi.

Biểu Tượng Thanh Tẩy :chim Ruồi.

1. Dùng để vẽ lên chai thủy tinh xanh giúp thanh tẩy khi làm nước Thái Dương xanh( Blue Solar Water).2. Chim Ruồi là biểu tượng giúp ta chuyển hóa thông tin sang vô cực và nương nhờ Divinity giúp ta.3.Nhìn vào con Chim ruồi giúp chúng ta xóa bỏ...

Công Cụ Thanh Tẩy : Kẹo Jelly Bean

Công Cụ Thanh Tẩy : Kẹo Jelly Bean

Chú thích :Jelly Bean là kẹo dẻo bọc đường,hình hạt đậu đa màu sắc. Cách sử dụng : Đầu tiên nói với Đứa trẻ bên trong ( inner child ) của mình rằng :” đây là công cụ chữa lành tên là Jelly bean. Chúng ta có thể làm bất kể...