Oinvoice

Ho’oponopono

Chữa Lành Từ Bên Trong

khi lắng nghe âm thanh này và lắng lòng mình lại chúng ta sẽ cảm nhận đc những sự tác động đến sâu tận bên trong và cứ liên tục mỗi ngày sẽ mang lại cho cơ thể và tâm hồn sự chữa lành và tươi mát từ sâu thẳm trái tim

Tổng Quát Về Phương Pháp Clean

Ho’oponopono là phương pháp trị liệu đặc biệt của ngƣời Hawaiicổ giúp giải phóng những ký ức và chƣơng trình mà chúng ta lƣugiữ trong tiềm thức của mình những ký ức này đƣợc kích hoạt bởinhững suy nghĩ của chúng ta. Tâm trí của...

Biểu Tượng Thanh Tẩy :chim Ruồi.

Biểu Tượng Thanh Tẩy :chim Ruồi.

1. Dùng để vẽ lên chai thủy tinh xanh giúp thanh tẩy khi làm nước Thái Dương xanh( Blue Solar Water).2. Chim Ruồi là biểu tượng giúp ta chuyển hóa thông tin sang vô cực và nương nhờ Divinity giúp ta.3.Nhìn vào con Chim ruồi giúp chúng ta xóa bỏ...