Oinvoice

Kinh Sám Hối

Diêu Trì Kim Mẫu, Địa Mẫu Ngươn Quân Vô Cực Đại Từ Tôn Đại Thiên Tôn

Diêu Cung Mẹ gởi xuống miền Bảo con cố gắng làm hiền hồi quy Lời Vàng mẹ đã ra đi Dặn con cố gắng từng đi bước đường Sao con dại khinh thường lời Mẹ Sắp phong ba con trẻ điêu tàn: Nghe trên phán lệnh Phụ Hoàng Chắc rằng tiêu diệt trần gian không còn!...

Quyển Số 33 - Tổng Kết Kinh Thơ Kỳ Ba Khóa Chót

* CHA NGỌC HOÀNG * MẸ ĐỊA MẪU TỔNG KẾT KINH THƠ KỲ 3 KHÓA CHÓT *** * Hội I: Long Đình * Hội II: Long Vân * Hội III: Long Hoa * Tức là Tam Hội * 3 ngàn năm nay đã kết thúc thế kỷ 20 * Chuyển sang thế kỷ 21 bắt đầu * NAM MÔ A DI LÀ PHẬT * CỬA TÒA ĐẠI SỨ ĐẦM...

Quyển Số 32 - Kinh Thơ Mẫu Mẹ Kỳ Ba 2018

PHẬT ĐỊA MẪU PHI LOAN TRUYỀN KINH KỲ 3... Xe loan giá hạc giáng Thiện đàn! Khen người thiện sĩ có nhân duyên! In kinh Địa Mẫu ngàn vạn quyển! Làm ruộng mùa màng trúng liên miên! Trời thanh dân thuận vui biết mấy! Đất tịnh nước hòa sướng bấy...

Quyển Số 31 - Kinh Nhân Quả

KINH NHÂN QUẢ Phật truyền Nhân Quả Chư Kinh Soạn ra yếu nghĩa phân minh ghi lời Ai mà trí tuệ vẹn mười Muôn điều thiện cả ấy người Phật thân Nhược bằng Bồ Tát giáng trần Từ bi quảng đại nhu nhân khoan hòa Ai mà ngay thẳng thật thà Ăn chay giới sát...

Quyển Số 30 - Kinh Mới Ban Hành 2008

MỤC LỤC NIỆM PHẬT HỒ CHÍ MINH.. 3 CỨU TINH ĐẤT NƯỚC.. 3 GIÁP TUẤT LƯU TRUYỀN VẠN ĐẠI NIÊN.. 11 MỤC CÚNG.. 27 BÀI 1: NGÀY RẰM... 27 BÀI 2: CÚNG DÂNG SAO GIẢI HẠN.. 29 BÀI 3: CÚNG ĐẦU NĂM... 31 BÀI 4: CÚNG RẰM THÁNG BẢY.. 32 BÀI 5: CÚNG TẤT...

Quyển Số 29 - Tòa Đại Sứ Đầm Sen 2010

DÁNG BÚT KINH THƠ -15/7/2010 - Canh Dần Ngày rằm tháng bảy Mẹ sẩy Mẹ sàng Mẹ lọc rõ ràng Ở nơi trần thế Người đời chớ kể Vất vả gian lao Ngát tựa hoa đào Mẹ nào có tiếc!!! Nói cho trần biết Cuối kỳ tổng kết Đã hết tới nơi Lệnh của Phật...

Quyển Số 28 - Thơ Mẫu Âu Cơ - Mẫu Mẹ Khuyên

1h28’ Ngày 24-4-1996 - Bính Tý MẸ MẪU KHUYÊN Mưa bão khắp cả bầu trời Hào quang sáng rực một nơi soi trần Soi người tu đức tu tâm Soi người mắc phải lỗi lầm đắng cay Mẹ về mới giảng thơ này Dạy con bảo cháu ngày nay tu hành Tu thì con phải...

Quyển Số 27 - Kinh Đức Di Lặc Cứu Độ Cõi Đời

DI LẶC ĐỘ THẾ CHÂN KINH Lò lòng nghi ngút đốt hương Thơm lừng pháp giới mười phương Phật Trời Long Hoa Tam Hội tới nơi Kỳ duyên vạn Phật chính thời kỳ nay Ai may sinh gặp Hội này Cố công tu đạo có ngày thành Tiên Lương duyên đợi kẻ thiện...

Quyển Số 26 - Kinh Thế Kỷ Mới Kiếp Tu

KINH THẾ KỶ MỚI KIẾP TU Giáng sinh ở cõi trần miền Nhớ ơn tiên tổ cội nguồn cha ông Trung kiên liêm chính giữ lòng Nguyện xây dựng nước Lạc Hồng nở hoa Nguyện xây dựng nước Nam ta Văn minh giàu mạnh bài ca hòa bình Nguyện đi theo Đảng quang vinh...