Kinh Sám Hối

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Nụ Cười Di Lạc

Nụ Cười Di Lạc

Nụ cười Di Lạc ai ơi! Phật Vương giáng thế cho đời nguồn vui Ban ra Chơn Lý đạo mùi Kỳ Ba tân tạo rèn trui đắc thành. *** Tinh thần Di Lạc cao thanh Tu hành tinh tấn vô tranh giữa đời Trái tim giác ngộ thiên thời Thanh lòng tâm thức giữa vời an nhiên. ***...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm