Tinh Hoa Cổ Học

Trời Chẳng Xa Người

Trời Chẳng Xa Người

Kính thưa quí vị, Hôm nay được Quí liệt vị danh cho vinh dự đặc biệt đến đây hầu chuyện cùng Quí vị, tôi hết sức cảm kích. Nên lời nói đầu tiên của tôi là xin chân thành cảm tạ Quí vị. Quí vị đã có lòng ưu...

Tinh Hoa Cao Đài Giáo

Tinh Hoa Cao Đài Giáo

Cao Đài giáo là một đạo tương đối mới mẻ, chính thức chào đời năm 1926. Tuy nhiên, ta không nên đánh giá một đạo giáo vì đó là một đạo giáo mới hay cũ, mà vì nội dung nó hay, hay dở mà thôi. Cao Đài giáo tin...

Thiên Nhãn Và Thượng Đế

Thiên Nhãn Và Thượng Đế

Thiên Nhãn được dùng để chỉ Thượng Đế trong Cao Đài, trong Tam Điểm, trong đồng 1 Dollar Mỹ. Cao Đài chọn Thiên Nhãn làm biểu tượng cho Đạo CAO ĐÀI, tại Phú Quốc vào năm 1921. Thượng Đế là Thần trong chúng ta. Trong ta gồm có hồn xác.Trong ta...

Tìm Hiểu Về Lão, Trang: Chương 1

Tìm Hiểu Về Lão, Trang: Chương 1

Song song với đạo Phật, đạo Khổng, Đạo Lão là một đạo có tầm ảnh hưởng rất lớn đến dân chúng Trung Hoa và Việt Nam. Cho nên dành ít thì giờ để khảo sát Lão Trang, thiết tưởng không phải là một điều vô ích. Trong bài này...