Oinvoice

Đời Sống Tâm Linh

Tiền Kiếp

Tiền Kiếp

Chúng ta ai cũng có tiền kiếp. Không có thứ gọi là “linh hồn mới”. Tất cả chúng ta đều trải qua tái sinh trong hàng triệu năm; và trên thực tế, không có linh hồn nào chết cả, chỉ có thể xác mới chết mà thôi.

The Law Of One - Bài Học Cuộc Đời - Sự Tiến Hóa Của Linh Hồn - Bánh Đà Nghiệp Quả

The Law Of One - Bài Học Cuộc Đời - Sự Tiến Hóa Của Linh Hồn - Bánh Đà Nghiệp Quả

Qua bài trước chúng ta đã tìm hiểu về quá trình linh hồn ‘Review’ lại kiếp sống của mình. Trong quá trình này, linh hồn tồn tại ở dạng thời-không gian, ngược lại với lúc sống là không-thời gian. Ở thời-không gian, linh hồn có thể...

Nhịn Ăn Khử Độc

Nhịn Ăn Khử Độc

Bất kì khi nào bạn nhịn ăn, thân thể không làm việc tiêu hoá nữa. Trong thời kì đó thân thể có thể làm việc bằng cách vứt đi các tế bào chết, các độc tố. Điều đó cũng như là một ngày nào đó, thứ bẩy hay...

Gieo Duyên 5 Quán Chay Ngon Tại Tphcm

Gieo Duyên 5 Quán Chay Ngon Tại Tphcm

Đối với một người đang ở trong quá trình phát triển bản thân và thiền định, việc ăn chay có lợi ích rất lớn. Bài viết này có mong muốn gieo duyên cho bạn biết tới những quán ăn chay ngon, chất lượng ở TPHCM. Tôi sẽ không nhắc nhiều đến...