Oinvoice

Linh Hồn

Những Câu Chuyện Tâm Linh

Những Câu Chuyện Tâm Linh

Đây là một quyển sách tập hợp những câu chuyện có thật về hành trình khám phá nội tâm của tôi. Trong đó, đôi khi tôi dùng tên thật của những nhân vật, đôi khi tôi thay bằng những tên gọi khác. Có lúc tôi...

Bản Ngã Là Gì?

Bản Ngã Là Gì?

Bản ngã là gì? Mọi người chứng ngộ, mọi tôn giáo, đều đồng ý chỉ về một điều. Bất đồng của họ là nhiều, nhưng có một đồng ý trong tất cả, và đó là ở chỗ con người, vì bản ngã của người đó, bị đóng với thực tại....