Linh Hồn

Chân Tâm

Chân Tâm

TÂM là gì? Định nghĩa: TÂM là một cái gì đó trong suốt, phi vật chất, không thể định nghĩa bằng những gì thuộc về thế giới vật chất. Ví dụ bạn yêu một cái Cốc đẹp, khi cái cốc đó bị vỡ bạn sẽ đau khổ. Đơn giản vì bạn đặt...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm