Đại Kỷ Nguyên

Ảo Ảnh

Ảo Ảnh

“Nỗi sợ hãi là không có thật. Nơi duy nhất mà nỗi sợ hãi có thể tồn tại là trong suy nghĩ của chúng ta về tương lai. Nó là một sản phẩm của trí tưởng tượng, khiến chúng ta sợ những thứ không có ở hiện tại và có thể...

Phân Tách Thời Không - Mô Hình Năng Lượng Thuận Chiều Và Ngược Chiều

Nội dung video xoay quanh việc tồn tại song song của 2 dòng Thời không (Timewave Spiral) trên Địa cầu Tera của chúng ta. Sự ảnh hưởng của những mô hình năng lượng này đến Tâm Thức, sự phát triển, và con đường Thăng Tiến của Nhân Loại. Video cũng sẽ nói về...