Oinvoice

Đại Kỷ Nguyên

Tâm Linh Giả

Tâm Linh Giả

Trái đất hiện nay là một nhà tù Tâm thần cấp độ Hành tinh. Toàn bộ Hành tinh này là một nhà tù giam giữ các Linh hồn. Các Linh hồn bị bắt giữ trong một vòng Luân hồi lên xuống và không đi ra được. Phật cũng từng nói...