Tinh Hoa Giáo Dục

Yêu Thương Vô Điều Kiện

Yêu Thương Vô Điều Kiện

Có thể ta không nhận ra điều này, nhưng ta thường ràng buộc con cái bằng cách biến con thành nô lệ phụ thuộc vào sự phán xét của ta. Hoặc là ta chẳng bao giờ hài lòng với con điều gì, hoặc là ta khiến con trở nên lệ thuộc vào...

Dạy Con Hạnh Phúc

Dạy Con Hạnh Phúc

Chúng ta không trông chờ ở nhà trường, vì chính chúng ta mới là tấm gương sáng nhất mà con đi qua mỗi ngày để soi lại chính con. 📌 5 PHƯƠNG PHÁP TẠO RA LIÊN KẾT NÃO: 1. Tự kỷ ám thị 💫 Đứa trẻ bị nhận xét là tăng động/...