Ánh Sáng Và Con Đường Tâm Linh: Chương 1. Nguồn Gốc Của Ánh Sáng

ÁNH SÁNG VÀ CON ĐƯỜNG TÂM LINH: CHƯƠNG 1. NGUỒN GỐC CỦA ÁNH SÁNG

Ánh sáng truyền năng lượng theo định chí của Đấng Sáng Tạo

Vũ trụ khai nguyên vốn có năng lượng bản nguyên và tinh thần bản nguyên. Dưới ý chí của Đấng Sáng Tạo, vũ trụ dần dà sinh ra thiên hà, tinh tú. Năng lượng vận chuyển như những dòng sông trên khắp các cung đường Vũ trụ.

Tất cả trật tự đó thực hiện trong hồng mông mờ mờ mịt mịt. Sinh linh sống trong vũ trụ lúc bấy giờ không cần mắt mũi, chỉ cần giác quan cảm ngộ năng lượng và năng lực hấp thu năng lượng.

Thế rồi, Đấng Sáng Tạo cảm thấy sự sống như vậy thì chưa đẹp, chưa đa dạng, nên Ngài quyết định sáng tạo ra một thứ mang thật nhiều quyền năng, biểu tượng cho sinh cơ- đó là Ánh sáng.

Ánh sáng là một thành tố đặc biệt của vũ trụ, nó có 2 đặc tính cơ bản:

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Đóng Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

  • Ánh sáng mang theo năng lượng bản nguyên của vũ trụ, nó có nhiệm vụ cấp dưỡng năng lượng cho sinh linh;
  • Ánh sáng mang theo định chí của Đấng Sáng Tạo, nó có nhiệm vụ quyết định trạng thái sinh cơ của sinh linh. Định chí được cấu thành từ tinh thần bản nguyên, định hình nên tư tưởng.

Vật lý hiện đại nói rằng, ánh sáng có đặc điểm lưỡng tính sóng - hạt. Đó là bởi vì hạt là vật chất mang năng lượng còn sóng là hình dạng của tư tưởng.

Đối với con người địa cầu 3D và khoa học hiện đại, ánh sáng là một thành tố đến từ tự nhiên với các đặc tính không thay đổi. Tuy nhiên, Đấng Sáng Tạo sáng tạo ra ánh sáng không nghèo nàn như vậy. Ánh sáng có nhiều chủng loại, đặc tính thay đổi theo bậc không gian. Càng lên không gian bậc càng cao, thuộc tính của ánh sáng càng đa dạng và quyền năng của nó càng lớn.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Thư Viện Sách NóiTủ Sách Tâm Linh