Oinvoice

Góc Suy Ngẫm

Đạo Đức Là Gì?

Đạo Đức Là Gì?

1. Đạo đức là gì Đạo đức là một từ Hán Việt, được dùng từ xa xưa để chỉ một thành tố trong tính cách và giá trị của một con người. Đạo là con đường, đức là tính tốt hoặc những công trạng tạo nên. Khi nói một người...