Góc Suy Ngẫm

Sống Là Để Yêu Thương

Sống Là Để Yêu Thương

Tối qua tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi thấy mình chết. Tay không còn sờ được nữa. Thân không chạm được nữa. Tai không nghe được nữa. Mắt không ai thấy mình nữa. Duy chỉ còn cảm nhận. Tôi trải qua tất cả những thứ mà linh hồn trải qua. Thậm...

Mùa Xuân Vũ Trụ Tương Lai Và Đại Đạo

Mùa Xuân Vũ Trụ Tương Lai Và Đại Đạo

Đã từ lâu, Đông cũng như Tây cho rằng nhân loại chúng ta đang sống trong một thời kỳ Đổi Đời. Những người bi quan gọi thời đại hiện nay là thời kỳ Mạt Kiếp, và tưởng chừng như là sắp sửa tận thế đến nơi. Tại sao lại như vậy? Ta sẽ dùng thiên văn để...

Đại Đạo Và Tôn Giáo

Đại Đạo Và Tôn Giáo

Các người theo Đạo thường lẫn lộn Đại Đạo và Tôn Giáo, nhưng các bậc hiền minh, thánh triết thì thấy Tôn Giáo và Đại Đạo hết sức khác nhau. Lecomte Du Noüy chủ trương Chân Đạo phát xuất từ một nguồn, sau biến thiên thành nhiều tôn...

Yêu

Yêu

Yêu đơn giản chỉ là Yêu Nếu bạn thích một cô gái thường bạn sẽ chỉ nhìn trộm người ta, rồi thầm thương trộm nhớ. Còn nếu bạn say mê một cô gái thì bạn sẽ dùng đủ mọi phương cách để có thể gây ấn tượng, để cho thế giới...

Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể

Thiên Địa Vạn Vật Đồng Nhất Thể

Thiên địa vạn vật đồng nhất thể 天地萬物同一體 hay vi nhất thể 為一體 là một khái niệm đã có từ lâu trong Đạo học và Triết học cả phương đông lẫn phương tây. Ở phương đông, Lão Tử, Đạo Đức Kinh nói “Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh...

Vạn Vật Nhất Thể

Vạn Vật Nhất Thể

Tự cổ chí kim, tư tưởng phương Đông lẫn phương Tây quan niệm con người không tách rời được tự nhiên, phải sống hòa mình vào thiên nhiên. Đó là thuyết “Vạn vật đồng nhất thể”. Trong “Đạo đức kinh”, Lão Tử suy nghiệm: “Đạo sinh nhất,...