Đạo Giáo

Lão Tử Đạo Đức Kinh - Audio Book 2021

Đạo Đức Kinh là quyển sách do triết gia Lão Tử viết ra vào khoảng năm 600 TCN. Cuốn sách bày rõ ràng một vũ trụ quan làm cơ sở cho một nhân sinh quan và một chính trị quan theo quan điểm mới mẻ của Lão Tử. Lão Tử là bậc tu đạo hơn 3.000 năm...

Tinh Hoa Các Đạo Giáo: Mục Lục

Tinh Hoa Các Đạo Giáo: Mục Lục

Chương 1: Tinh Hoa Thiên Chúa Giáo (Phần Mật Truyền). Chương 2: Sơ lược về Bà La Môn giáo. Chương 3: Từ Veda đến Bhagavad-Gita. Chương 4: Các môn phái Triết Học Ấn Độ Giáo Chương 5: Tinh Hoa Bà La Môn Giáo Chương 6: Lão Giáo - Đạo Đức Chân...

Tìm Hiểu Về Lão, Trang: Chương 1

Tìm Hiểu Về Lão, Trang: Chương 1

Song song với đạo Phật, đạo Khổng, Đạo Lão là một đạo có tầm ảnh hưởng rất lớn đến dân chúng Trung Hoa và Việt Nam. Cho nên dành ít thì giờ để khảo sát Lão Trang, thiết tưởng không phải là một điều vô ích. Trong bài này...

Âm Phù Kinh: Tựa

Âm Phù Kinh: Tựa

Âm Phù Kinh là một quyển sách rất nhỏ của Đạo Lão, tương truyền là do Hoàng Đế (2697-2597) viết. Nhưng có nhiều học giả không công nhận như vậy. Trình Chính Thúc (Trình Di, Trình Y Xuyên, 1033-1107) cho rằng sách này được viết...