Thượng Đế

Thiên Nhãn Và Thượng Đế

Thiên Nhãn Và Thượng Đế

Thiên Nhãn được dùng để chỉ Thượng Đế trong Cao Đài, trong Tam Điểm, trong đồng 1 Dollar Mỹ. Cao Đài chọn Thiên Nhãn làm biểu tượng cho Đạo CAO ĐÀI, tại Phú Quốc vào năm 1921. Thượng Đế là Thần trong chúng ta. Trong ta gồm có hồn xác.Trong ta...

Thượng Đế Là Ai?

Thượng Đế Là Ai?

MỐI QUAN HỆ CỦA CON NGƯỜI VỚI THƯỢNG ĐẾ Độc giả đặt câu hỏi: Tôi quan tâm đến những thông tin được đăng trên trang web của cô và cô là một người thực hành tâm linh duy nhất nói về việc lạm dụng nghi lễ satan đối với trẻ em (SRA). Thật không may,...