Thế Giới Bên Trong - Thế Giới Bên Ngoài P1: Akasha
Thế Giới Bên Trong - Thế Giới Bên Ngoài P1: Akasha Thế Giới Bên Trong - Thế Giới Bên Ngoài P1: Akasha

THẾ GIỚI BÊN TRONG - THẾ GIỚI BÊN NGOÀI P1: AKASHA

Để đánh thức bản chất thực của con người, người ta phải thức tỉnh mọi bản chất.

Lời của Đức Phật: "có vô số những loài hữu tình trong vũ trụ Ta hứa giúp tất cả chúng sinh thức tỉnh.

Những khiếm khuyết của ta là vô tận. Ta thề vượt qua tất cả những khiếm khuyết.

Dharma có thể không biết. Ta thề sẽ biết được Dharma. Con đường thức tỉnh không thể đạt được Ta thề sẽ đạt được."

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=tTXwwWq9PTQ

------------

Web: https://khoahoctamlinh.vn/the-gioi-ben-trong-the-gioi-ben-ngoai-p1-akasha-183.html
Group: https://khoahoctamlinh.vn/group
Fanpage: https://khoahoctamlinh.vn/fanpage
Youtube: https://khoahoctamlinh.vn/youtube

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Video Tạo Động Lực SốngTủ Sách Tâm Linh