Phật Giáo

Mi Tiên Vấn Đáp

Mi Tiên Vấn Đáp

LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG MỤC I. PHẦN DẪN NHẬP 01. Ngoại thuyết (Bàhirakathà) 02. Câu chuyện liên quan trong tiền kiếp (Pubbapa yoga) II. NỘI DUNG MI-TIÊN VẤN ĐÁP (gồm 244 câu hỏi) 01. Danh 02. Con số hạ lạp 03. Đàm thoại như một Trí giả hay như một Vương giả? 04. Thỉnh mời...

Bát Nhã Tâm Kinh

Bát Nhã Tâm Kinh

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (Bát Nhã Tâm Kinh) Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Tâm Kinh. Chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách Xá Lợi tử. Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc Sắc tức là...

Việt Nam Phật Giáo Sử Luận Pdf

Mục lục Cùng Bạn Đọc Lời Giới Thiệu Tập I Chương 01: Trung Tâm Phật Giáo Luy Lâu Chương 02: Hai Thế Kỷ Đầu Chương 03: Khởi Nguyên Của Thiền Học Việt Nam Chương 04: Sách Thiền Uyển Tập Anh & Các tài liệu ĐPVN Đời Đường Chương 05: Thiền Phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi Chương...

Phật Giáo Pdf

LỜI NÓI ĐẦU Nho giáo, Đạo giáo và Phật giáo là ba nguồn gốc văn hóa của dân tộc Việt nam ta từ xưa. Nho giáo dạy ta biết cách xử kỷ tiếp vật, khiến ta biết đường ăn ở cho phải đạo làm người. Đạo giáo lấy đạo làm chủ tể cả vũ trụ...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Tâm Lý Học Phật Giáo Pdf

Mục lục Phần I: Giới thiệu tổng quát I.1 Chương 1: Dẫn nhập I.1.1 Nhan Đề Và Giới Thiệu Đề Tài I.1.2: Phạm Vi Đề Tài I.2. Chương 2: Sơ lược lịch sử tâm lý học I.2.1: Sự Hình Thành Và Phát Triển Của Tâm Lý Học I.2.2: Các Vấn Đề Của Tâm Lý...

Vấn Đáp Phật Giáo Pdf

LỜI GIỚI THIỆU Là một người thích nghiên cứu nên suốt mấy chục năm qua ngoài sách kỹ thuật và công nghệ, tôi luôn tìm đọc những cuốn sách về tôn giáo, lịch sử, vũ trụ, địa lý, thiên văn. Càng đọc mới càng thấy những gì...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm