Cao Đài Giáo

Tinh Hoa Các Đạo Giáo: Mục Lục

Tinh Hoa Các Đạo Giáo: Mục Lục

Chương 1: Tinh Hoa Thiên Chúa Giáo (Phần Mật Truyền). Chương 2: Sơ lược về Bà La Môn giáo. Chương 3: Từ Veda đến Bhagavad-Gita. Chương 4: Các môn phái Triết Học Ấn Độ Giáo Chương 5: Tinh Hoa Bà La Môn Giáo Chương 6: Lão Giáo - Đạo Đức Chân...

Trời Chẳng Xa Người

Trời Chẳng Xa Người

Kính thưa quí vị, Hôm nay được Quí liệt vị danh cho vinh dự đặc biệt đến đây hầu chuyện cùng Quí vị, tôi hết sức cảm kích. Nên lời nói đầu tiên của tôi là xin chân thành cảm tạ Quí vị. Quí vị đã có lòng ưu...

Tinh Hoa Cao Đài Giáo

Tinh Hoa Cao Đài Giáo

Cao Đài giáo là một đạo tương đối mới mẻ, chính thức chào đời năm 1926. Tuy nhiên, ta không nên đánh giá một đạo giáo vì đó là một đạo giáo mới hay cũ, mà vì nội dung nó hay, hay dở mà thôi. Cao Đài giáo tin...

Thiên Nhãn Và Thượng Đế

Thiên Nhãn Và Thượng Đế

Thiên Nhãn được dùng để chỉ Thượng Đế trong Cao Đài, trong Tam Điểm, trong đồng 1 Dollar Mỹ. Cao Đài chọn Thiên Nhãn làm biểu tượng cho Đạo CAO ĐÀI, tại Phú Quốc vào năm 1921. Thượng Đế là Thần trong chúng ta. Trong ta gồm có hồn xác.Trong ta...