Luật Vũ Trụ

Định Luật Tiến Hoá

Định Luật Tiến Hoá

Tôi càng ngày càng thấy Tiến Hoá là một qui luật của đất trời. Lòng tôi lúc nào cũng khắc khoải muốn viết lên điều đó. Tôi thấy những gì tôi viết trước đây về Văn Hoá, về Văn Minh về Biến Thiên đều có thể qui hướng...

Bạn Không Phải Chỉ Là Thân Thể !

Bạn Không Phải Chỉ Là Thân Thể !

Bài này sẽ là bài mở đầu của chuỗi bài về cơ thể, sức khỏe, linh hồn, và cách nâng cao tần số rung động. Qua một số bài vừa rồi, các bạn cũng đã nắm được các khái niệm cơ bản về tần số rung động, năng lượng. Hôm nay, mình sẽ...

Hệ Thống Ma Quỷ Cabal

Hệ Thống Ma Quỷ Cabal

Sức mạnh lớn nhất của con người là “ý nghĩ”. Nếu bạn nghĩ nhiều về một vấn đề, bạn sẽ tạo năng lượng cho nó. Khi càng nhiều người nghĩ về vấn đề này hoặc bạn tập trung hết năng lượng của bạn ( Nói ra hoặc hành động), nó sẽ thành thực tế vật...