Oinvoice

Luật Vũ Trụ

Bạn Không Phải Chỉ Là Thân Thể !

Bạn Không Phải Chỉ Là Thân Thể !

Bài này sẽ là bài mở đầu của chuỗi bài về cơ thể, sức khỏe, linh hồn, và cách nâng cao tần số rung động. Qua một số bài vừa rồi, các bạn cũng đã nắm được các khái niệm cơ bản về tần số rung động, năng lượng. Hôm nay, mình sẽ...

Hệ Thống Ma Quỷ Cabal

Hệ Thống Ma Quỷ Cabal

Sức mạnh lớn nhất của con người là “ý nghĩ”. Nếu bạn nghĩ nhiều về một vấn đề, bạn sẽ tạo năng lượng cho nó. Khi càng nhiều người nghĩ về vấn đề này hoặc bạn tập trung hết năng lượng của bạn ( Nói ra hoặc hành động), nó sẽ thành thực tế vật...

Thượng Đế Sáng Tạo Thực Tại Sống Như Thế Nào?

Thượng Đế Sáng Tạo Thực Tại Sống Như Thế Nào?

Câu hỏi đặt ra là, tại sao Đấng sáng tạo (Chúa, hay nguồn - bài này gọi là GOD cho dễ) lại tạo ra thực tại như vậy, vật chất là gì và các sinh mệt thiên thần, ác quỷ kia có kết nối với GOD như thế nào? Bài này mình sẽ giải thích sơ qua những mục này, nhưng để hiểu được bạn cần đọc với cái đầu mở (open mind).

The Law Of One - Những Con Số Của Đấng Tạo Hóa - Sự Dịch Chuyển Của Vũ Trụ (Phần Cuối)

The Law Of One - Những Con Số Của Đấng Tạo Hóa - Sự Dịch Chuyển Của Vũ Trụ (Phần Cuối)

*Sự biến dịch của tự nhiên - Sự thay đổi của các mẫu hình năng lượng Như các bạn thấy, các con số tự nhiên luôn đi theo chu kỳ như trên, ngoại trừ số 3,6 và 9. Để bắt đầu, chúng ta hãy nhìn mối quan hệ của các con số này. Số 09 là tổng...

The Law Of One - Những Con Số Của Đấng Tạo Hóa - Sự Dịch Chuyển Của Vũ Trụ (Phần 1)

The Law Of One - Những Con Số Của Đấng Tạo Hóa - Sự Dịch Chuyển Của Vũ Trụ (Phần 1)

Bài viết này là bài kết thúc những chuỗi bài về các quy luật tự nhiên của vũ trụ, sau đó là những bài cụ thể hơn để chúng ta nhìn thấy, áp dụng vào các mặt khác trong cuộc sống, nhất là về tăng tần số rung động. Đây cũng là bài có liên quan nhiều đến toán và các con số, mình sẽ cố gắng diễn giải một cách dễ hiểu nhất để mọi người có thể nắm bắt.