Động Lực

ĐỘNG LỰC

Hiểu về Phương trình Động Lực M = k + (E x V)/(I x D) sẽ giúp phát triển, gìn giữ nguồn vốn con người.

PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC (MOTIVATION, M)

M = k + R/T

R = E x V

T = I x D

M = k + (E x V)/(I x D)

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Giải thích:

R là Reward, yếu tố liên quan tới Phần thưởng.

E là Expectancy, niềm tin vào việc được trả thưởng

V là Value, giá trị độ lớn của phần thưởng

Ví dụ: Dự án 1, sếp hứa thưởng 1 tỷ đồng (V), nhân viên cày như điên vì tin sếp. Lúc ấy R rất lớn, và ảnh hưởng tỷ lệ thuận tới động lực làm việc M của nhân viên. Xong rồi, lúc thưởng, sếp lấy lý do này nọ chỉ thưởng có 10 triệu đồng. Sang dự án 2, sếp lại hứa thưởng 1 tỷ, nhân viên giờ không còn tin nữa (E rất nhỏ, V ko đổi), R trở nên nhỏ và động lực M bị giảm sụt đi.

T là Time, yếu tố thời gian

I là Impulsiveness, yếu tố không chấp nhận trả thưởng trễ

D là Delay, độ trễ trả thưởng

Ví dụ: nhân viên A, cần cù chịu khó, nghèo khó đi lên, tin vào việc cứ làm tốt rồi trời sẽ không phụ lòng, với người này I có giá trị nhỏ. Khi vào dự án, thành công được sếp thưởng ngay lập tức (D nhỏ). Vì I nhỏ, D nhỏ nên T nhỏ, nằm ở mẫu số khiến cho M lớn. Như thế, khi vào dự án tiếp theo, động lực đối với nhân viên này sẽ rất cao.

k: hằng số động lực nội tại (intrinsic motivation), không phụ thuộc vào phần thưởng và lời hứa.

nếu k rất lớn, mọi phần thưởng và lời hứa đều không còn quan trọng. Những người có hằng số k lớn làm việc không vì bất cứ gì ngoài sự tự nhận thức giá trị bên trong. Như Marie Curie có thể chặt bàn ghế giường tủ để sưởi trong mùa đông khi làm thí nghiệm dù không biết khi nào thì mới thành công và cũng chẳng biết thành công thì được cái gì.

k gọi là hằng số nhưng cũng có cách để thay đổi hằng số này (cũng giống như hằng số ma sát, bôi trơn là cách làm giảm hằng số ma sát vậy)

Tóm lại có vài điều cần rút ra từ phương trình trên:

1. Với người bình thường: hãy dùng phần thưởng để tăng động lực, giữ lời hứa trả thưởng, khi trả thưởng thì trả nhanh, trả ngay không được chậm trễ, chọn người nhân viên bình tĩnh hơn (để không đình công, lãn công nếu trả thưởng chậm).

2. Tìm người phi thường có hằng số động lực nội tại lớn để hợp tác, trao quyền, xây dựng và cùng phát triển.

Nhất Không

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh