Thưởng Phạt

THƯỞNG PHẠT

Nếu người người nhà nhà đều thấy cái sự thành thực công tâm sáng chói thì không có gì là không thể cải biến được.

Văn Vương hỏi Thái Công:

- Việc thưởng vốn để khích lệ người, việc phạt vốn để răn đe người. Nay tôi muốn, thưởng một người mà khích lệ trăm ngàn, phạt một người mà răn đe trăm ngàn. Thời phải làm thế nào?

Thái Công nói:

- Phàm việc thưởng quý ở chỗ làm cho người thêm tin, phạt quý ở chỗ đúng đắn. Thế nên, thưởng thường được dùng cho kẻ dưới thấp còn phạt để dùng cho kẻ trên cao. Nếu người người nhà nhà đều thấy cái sự thành thực công tâm sáng chói thì không có gì là không thể cải biến được. Tôi nói để ông biết, sự thành thực còn có thể cảm được Trời đất, thần linh thì huống chi là lòng người.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Nhất Không

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh