Sự Hiển Lộ Của Thánh Đoàn: Đại Thỉnh Nguyện

SỰ HIỂN LỘ CỦA THÁNH ĐOÀN: ĐẠI THỈNH NGUYỆN

Khấn xin Quang Minh Lực đem giác ngộ cho muôn người. Khấn xin Tinh Quân Hòa Bình trải rộng khắp muôn phương. Mong cho thiện nhân nơi nơi đáp ứng bằng tinh thần hợp tác. Mong cho chủ âm của mọi người nay là thứ dung.

Mong cho quyền năng đi kèm nỗ lực của Đấng Cao Thâm. Mong cho như nguyện, giúp chúng con hoàn tất vai trò thế nhân

1935

ÿÿ *** ÿÿ

Khấn xin Tinh Quân Giải Thoát giáng trần. Mong đến cứu độ cho vô vàn con dân.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Khấn xin Đấng Kỵ Mã Chốn Cao Thâm giáng thế, Đến cõi này để hộ độ thế nhân,

Hỡi Đấng Đại Hùng, xin hãy giáng lâm.

Mong sao hồn nhân thế tỉnh thức trước Diệu Quang. Mong sao thế gian có được chủ tâm kết đoàn.

Khấn xin thiên lệnh Đấng Chí Tôn được ban xuống: Đã đến lúc kết thúc ưu phiền cho thế nhân !

Hỡi Đấng Đại Hùng, xin hãy giáng lâm.

Giờ phụng sự với Diệu Lực Cứu Độ nay đã đến,

Hỡi Đấng Đại Hùng, xin cho Diệu Lực lan toả khắp nhân gian. Xin cho Linh Quang, Bác Ái, Diệu Lực,Tử Vong

Hoàn thành viên mãn mục tiêu của Đấng Tái Lâm.

Thiên Ý cứu độ ở nơi này,

Tình Thương phụng sự tràn đầy nơi kia. Tích cực trợ giúp kẻ nào,

Tri ra Chân Lý ẩn tàng nơi đây,

Hỡi Đấng Đại Hùng xin hãy hiện ra, Mong sao Ngài phối hợp cả ba,

Tạo dựng bức tường che chở bao la Tà luật giờ đây đến ngày kết thúc.

ÿÿ *** ÿÿ

1940

Từ điểm Linh Quang trong Thiên Trí. Cầu xin Linh Quang tràn ngập trí người.

Cầu xin Linh Quang giáng xuống dương trần Từ điểm Bác Ái trong Thiên Tâm,

Mong cho Bác Ái tràn ngập tâm người. Mong sao Đấng Christ trở lại trần gian. Từ trung tâm mà Thiên Ý được thấu triệt. Xin Thiên Ý dắt dẫn tiểu chí con người,

Thiên Ý mà Chân Sư biết rõ và phụng hành. Từ trung tâm mà chúng ta gọi là con người.

Mong Thiên Cơ Bác Ái và Linh Quang khởi động. Và mong Thiên Cơ phong toả hết tà môn.

Cầu xin Linh Quang, Bác Ái và Quyền Năng phục hồi Thiên Cơ tại cõi trần.

1945

“Bài Khấn Nguyện trên không thuộc về bất cứ người hoặc phe nhóm nào, mà thuộc về toàn thể nhân loại. Vẻ đẹp và sức mạnh của khấn nguyện này nằm trong tính chất đơn giản của nó, trong đó có diễn đạt một vài chân lý chính yếu mà tất cả

mọi người đều chấp nhận được một cách bình thường và một cách tự nhiên – đó là chân lý về sự hiện hữu từ đầu của một Đấng Thông Tuệ (Intelligence) mà chúng ta gán cho một danh xưng mơ hồ là Thượng Đế (God); đó là chân lý cho rằng đằng sau mọi vẻ bên ngoài, có một sức mạnh kích hoạt của vũ trụ là Tình Thương; một chân lý nữa cho rằng có một Đấng đã đến với thế gian, mà người theo Thiên Chúa Giáo gọi là Đấng Christ, Ngài đã thể hiện Tình Thương đó sao cho chúng ta đều có thể hiểu được; một chân lý nữa cho rằng cả Tình Thương lẫn Sự Thông Tuệ đều là kết quả của điều được gọi là Thiên Ý (Will of God); và sau cùng một chân lý tự hiển nhiên cho rằng Thiên Cơ (Divine Plan) có thể được thể hiện chỉ qua chính nhân loại mà thôi”.

Alice A. Bailey

Trích từ một phát biểu của Chân Sư ở Tây Tạng

Khi nói rằng tôi là một đệ tử Tây Tạng ở một trình độ nào đó, thì điều này chỉ nói với bạn có một ít, vì tất cả đều là đệ tử, từ người tìm đạo khiêm tốn nhất trở lên và vượt hơn chính Đức Christ nữa. Như bao nhiêu người khác, tôi sống trong một xác phàm, ở trên biên giới Tây Tạng (Tibet) và đôi khi (theo quan điểm trần tục) điều hành một nhóm lớn các Lạt Ma Tây Tạng khi ít bận rộn với các nhiệm vụ khác của tôi. Chính điều này gây ra lời đồn đãi rằng tôi là một tu viện trưởng (Abbot) của Lạt Ma Viện (Lamasery) đặc biệt này. Những ai cộng tác với tôi trong công việc của Thánh Đoàn (và mọi đệ tử chân chính đều cộng tác trong công việc này) còn biết tôi dưới một danh xưng và chức vụ khác nữa. A.A.B. biết rõ tôi là ai và nhận ra tôi theo hai danh xưng của tôi.

Tôi là một huynh hữu của các bạn, là người đã đi hơi xa trên Thánh Đạo hơn là đạo sinh bậc trung, và do đó, gánh vác các trách nhiệm lớn lao hơn. Tôi là người đã đấu tranh và lèo lái con đường của mình vào phạm vi ánh sáng có hiệu quả hơn là người tìm đạo (là người sẽ đọc được đoạn văn này) và do đó, tôi phải hành động với tư cách người truyền đạt ánh sáng, dù với giá nào. Tôi không phải là người cao tuổi, theo số tuổi được tính đến trong các huấn sư, tuy thế, tôi không còn trẻ trung hoặc thiếu hiểu biết. Công việc của tôi là giảng dạy và truyền bá kiến thức về Minh Triết Muôn Đời (Ageless Wisdom) ở bất cứ nơi đâu tôi thấy có sự đáp ứng, tôi đã và đang làm việc này từ nhiều năm qua. Khi có dịp, tôi cũng tìm cách giúp Chân Sư M. và Chân Sư K.H., vì từ lâu tôi đã liên kết với các Ngài và với công việc của các Ngài. Bằng tất cả các điều trên, tôi đã nói với các bạn nhiều rồi; tuy nhiên đồng

thời tôi lại không nói với bạn điều gì cả để đưa bạn đến chỗ cống hiến cho tôi sự tuân hành mù quáng và sự tôn sùng thiếu sáng suốt mà người tìm đạo đa cảm thường dâng lên cho bậc Đạo Sư (Guru) và Đức Thầy là vị mà cho đến nay y không thể tiếp xúc được. Y sẽ tạo được sự tiếp xúc mong ước đó chỉ khi nào y đã biến đổi sự tôn sùng bằng tình cảm, thành việc phụng sự vị tha cho nhân loại, – chớ không phải cho Chân Sư.

Các sách do tôi viết, được đưa ra mà không đòi hỏi được chấp nhận. Chúng có thể hoặc không thể đúng, xác thực hoặc hữu ích. Chính bạn phải xác nhận chân lý của chúng bằng việc thực hành đúng và bằng việc tập luyện trực giác. Cả tôi lẫn A.A.B. đều không quan tâm đến việc xem chúng là các tác phẩm được truyền linh hứng chút nào, hoặc không quan tâm đến việc có người nói đến chúng (với sự nôn nóng) như là tác phẩm của một trong các Chân Sư. Nếu các sách này đưa ra chân lý theo đúng trình tự dựa vào những gì đã được đưa ra dưới hình thức giáo lý cho thế gian; nếu chi tiết được đưa ra có thể nâng cao đạo tâm và ý–chí–phụng–sự (will–to–serve) từ cõi tình cảm đến cõi trí (cõi của Chân Sư), thì các sách này đã đạt mục đích phụng sự của chúng rồi. Nếu giáo huấn được truyền đạt có thể gợi được một đáp ứng nơi trí óc đã giác ngộ của hành giả và mang lại một tia chớp cho trực giác của y, thì bấy giớ hãy nên chấp nhận nó. Bằng không thì đừng chấp nhận. Nếu các phát biểu này đáp ứng được với chứng cớ rốt ráo, hoặc được cho là đúng theo sự trắc nghiệm của Luật Tương Ứng, thì bấy giờ mới là tốt đẹp. Nhưng nếu các điều này không được như thế, thì đạo sinh đừng nên chấp nhận những gì đã được đưa ra.

Tháng 8 – 1934

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh