SỰ HIỂN LỘ CỦA THÁNH ĐOÀN PDF

ĐẠI THỈNH NGUYỆN (THE GREAT INVOCATIONS)

Khấn xin Quang Minh Lực đem giác ngộ cho muôn người.

Khấn xin Tinh Quân Hòa Bình trải rộng khắp muôn phương.

Mong cho thiện nhân nơi nơi đáp ứng bằng tinh thần hợp tác.

Mong cho chủ âm của mọi người nay là thứ dung.

Mong cho quyền năng đi kèm nỗ lực của Đấng Cao Thâm.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mong cho như nguyện, giúp chúng con hoàn tất vai trò thế nhân

1935

Khấn xin Tinh Quân Giải Thoát giáng trần.

Mong đến cứu độ cho vô vàn con dân.

Khấn xin Đấng Kỵ Mã Chốn Cao Thâm giáng thế,

Đến cõi này để hộ độ thế nhân,

Hỡi Đấng Đại Hùng, xin hãy giáng lâm.

Mong sao hồn nhân thế tỉnh thức trước Diệu Quang.

Mong sao thế gian có được chủ tâm kết đoàn.

Khấn xin thiên lệnh Đấng Chí Tôn được ban xuống:

Đã đến lúc kết thúc ưu phiền cho thế nhân!

Hỡi Đấng Đại Hùng, xin hãy giáng lâm.

Giờ phụng sự với Diệu Lực Cứu Độ nay đã đến,

Hỡi Đấng Đại Hùng, xin cho Diệu Lực lan toả khắp nhân gian.

Xin cho Linh Quang, Bác Ái, Diệu Lực,Tử Vong

Hoàn thành viên mãn mục tiêu của Đấng Tái Lâm.

Sự hiển lộ của Thánh Đoàn

Thiên Ý cứu độ ở nơi này,

Tình Thương phụng sự tràn đầy nơi kia.

Tích cực trợ giúp kẻ nào,

Tri ra Chân Lý ẩn tàng nơi đây,

Hỡi Đấng Đại Hùng xin hãy hiện ra,

Mong sao Ngài phối hợp cả ba,

Tạo dựng bức tường che chở bao la

Tà luật giờ đây đến ngày kết thúc.

1940

Từ điểm Linh Quang trong Thiên Trí.

Cầu xin Linh Quang tràn ngập trí người.

Cầu xin Linh Quang giáng xuống dương trần

Từ điểm Bác Ái trong Thiên Tâm,

Mong cho Bác Ái tràn ngập tâm người.

Mong sao Đấng Christ trở lại trần gian.

Từ trung tâm mà Thiên Ý được thấu triệt.

Xin Thiên Ý dắt dẫn tiểu chí con người,

Thiên Ý mà Chân Sư biết rõ và phụng hành.

Từ trung tâm mà chúng ta gọi là con người.

Mong Thiên Cơ Bác Ái và Linh Quang khởi động.

Và mong Thiên Cơ phong toả hết tà môn.

Cầu xin Linh Quang, Bác Ái và Quyền Năng phục hồi Thiên Cơ tại cõi trần

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh