Vũ Trụ

Về Nhà

Về Nhà

“Tất cả là một sự hợp nhất rộng lớn, Một cây hợp nhất vào một cây khác, Đất hòa vào cây cối, Cây cối hòa vào bầu trời. Tôi hòa vào bạn, Bạn hòa nhập vào tôi. Mọi thứ hợp nhất, Không phân biệt, Tan chảy và hợp...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm