Kim Thân Cha Giảng Về “Trần Gian Được Ơn Cứu Rỗi Của Thượng Đế” (1981)

KIM THÂN CHA GIẢNG VỀ “TRẦN GIAN ĐƯỢC ƠN CỨU RỖI CỦA THƯỢNG ĐẾ” (1981)

Cha cho các con rõ, thương các con ngu muội quá đông, cho nên, phải ban thêm hồng ân để dẫn dắt. Này các con! Vì sự chứng quả của Đức Kim Thân, nên ban thêm hồng ân cho trần gian được hưởng, hầu được thêm đông dân biết Cha để lo về Nguồn Cội.

Cha ân tứ cho trần gian có cơ hội tiến hóa, để thêm số đông dân về dự Long Hoa Đại Hội.

Kỳ này là kỳ chót, không còn niệm tình dung thứ nữa, vậy các con phải lo tu mà tiến hóa! Cha ban hồng ân, nhưng rồi cũng phải có giới hạn thôi con! Vậy các con phải lo tưởng nhớ Cha mà về. Ban hồng ân nhưng các con phải chịu lo mà tiến. Cha kéo đi mà không đi thì rơi rớt. Cha hỗ trợ cho đi, nhưng phải chịu đi, Cha không thể đi dùm các con, đừng ỷ lại vào hồng ân của Cha rồi ù lì bê trễ! Các con quá nặng, Cha kéo không nổi đâu con, Cha nói vậy để rán mà lo!

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh