Kim Thân Cha Giải Đáp Vấn Thư Nêu Thắc Mắc Của Một Số Tín Đồ Cao Đài (1982)

KIM THÂN CHA GIẢI ĐÁP VẤN THƯ NÊU THẮC MẮC CỦA MỘT SỐ TÍN ĐỒ CAO ĐÀI (1982)

Có một số con tín đồ Cao Đài muốn hành công phu theo Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học, nhưng rồi lại sợ phạm lời minh thệ lúc nhập môn vào đạo. Thì ở đây, Cha không cần lập lại nguyên văn lời minh thệ ấy làm gì, đại khái nó buộc các tín đồ rằng thề giữ một đạo Cao Đài, nếu sau đổi lòng thì thiên tru địa lục hay là thiên địa tru diệt v.v... Đại khái Cha diễn đạt sơ ý nghĩa lời minh thệ là như thế.

Cũng vì lời thề quá nặng, cho nên nhiều tín đồ Cao Đài muốn mượn phương pháp tu hành theo các giáo phái hay môn phái khác, chẳng hạn như là hành Thiền theo pháp Mật Tông của nhà Phật, hay là hành Thiền theo Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học gì đó v.v... Các con này đã khổ tâm, lúng túng, hoang mang, vì sợ phạm lời minh thệ giữ đạo lúc nhập môn.

Cha thấy điều này cũng gây trở ngại rất lớn trong việc tu tiến của các con Cao Đài, cho nên nhân cơ hội này, Cha cũng muốn giải thích cho các con Cao Đài nói riêng, và tất cả các con nói chung, có dịp học hỏi thêm về đạo Cao Đài, về tinh thần của đạo Cao Đài, về lời minh thệ giữ đạo Cao Đài, để các con được mở trí thêm, hầu khai thông những bế tắc trong việc tu tiến của con.

Này các con, Cha thấy phần đông các con chưa hiểu một cách sâu sắc, đứng đắn về đạo Cao Đài, về tinh thần của đạo Cao Đài, về lời minh thệ giữ đạo Cao Đài. Vì chưa hiểu nên mới mê chấp, vì mê chấp nên mới sanh hoang mang, loạn động, lúng túng khổ tâm trong việc chọn pháp tu hành của mình. Vậy bây giờ Cha hỏi các con: “Con vào đạo Cao Đài để làm gì?” À! Có phải chăng là con thấy thích hợp với triết lý Cao Đài, muốn mượn những màu sắc giáo lý triết lý, những lời thánh huấn minh triết qua cơ bút để mà thăng tiến linh hồn? Có phải chăng là con muốn nương nhờ cái môi trường của đạo Cao Đài, nương nhờ những thánh giáo triết lý ấy cho con tu tiến, cho linh hồn con tiến hóa, có phải vậy chăng? Nói như vậy để cho các con thấy rằng đạo Cao Đài cũng chỉ là phương tiện để dẫn dắt các con đạt tới mục tiêu thôi con!

Trong những bài giảng huấn của Cha, Cha vẫn thường khuyên các con rằng: “Đừng lầm mục tiêu với phương tiện!“

Mục tiêu của các con là gì? Là sự tiến hóa đời đời của linh hồn bất diệt. Còn phương tiện là những gì các con sử dụng, con nương nhờ để con tiến đến mục tiêu là sự tiến hóa đời đời. Mà phương tiện thì giả tạm! Đạo Cao Đài là phương tiện cho các con nương nhờ để tiến hóa thì nó cũng giả thôi con! Nó cũng giả thôi! Mà đã bảo nó giả thì tại sao Thượng Đế lại buộc các con phải khư khư ôm cái giả đó hoài hoài suốt trên con đường tiến hóa của con?

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Con ơi! Phương tiện thì hằng hà sa số con! Nó là những chiếc xe, những kiểu bè khác nhau để dẫn các con đến mục tiêu. Phương tiện nào mà theo chỗ chứng nghiệm của con, con thấy phù hợp, thấy tiện duyên, dụng nó con cảm nhận mình được thăng hoa tiến bộ linh hồn thì con cứ mượn, con cứ dùng nó để con tiến hóa. Cho nên bất kỳ cái gì hữu hiệu cho sự tiến hóa của con, thì con cứ sử dụng để con tiến, con cứ mượn để con tiến. Và đấy là ý muốn của Thượng Đế!

Con ơi! Con tưởng ông Thượng Đế muốn cái gì ở con? Ông muốn con tiến hóa luôn luôn, ông cần con tiến hóa luôn luôn, và khi con chịu tiến, con tiến được, thì đấy là con đã phục vụ Thiên Ý, phục vụ cho Cơ Tiến Hóa của Trời đó con.

Ông Trời, ông muốn chuyện này, ông cần chuyện này, phương tiện nào cũng được, miễn là nhờ nó mà con tiến bộ được thì đấy là chỗ Thượng Đế muốn và Thượng Đế cần đó con! Thượng Đế đâu có hẹp hòi nhỏ mọn để đi chấp nê cái phương tiện dẫn tiến con! Cha đâu có chấp nê đố kỵ để rồi buộc con phải sử dụng phương tiện này hay phương tiện khác để con tiến!

Ông Thượng Đế nhìn cái gì ở con? Ông nhìn ở chỗ con có chịu tiến hay không? Và con có tiến hóa được hay không? Cũng như cái Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học, nó là một pháp môn trợ duyên cho con người tiến hóa, thì nó cũng là một trong những phương tiện mà Thượng Đế gởi xuống để hỗ trợ cho các con tiến hóa. Thì dẫu con là một tín đồ Cao Đài nhưng con mượn cái Pháp Lý Vô Vi để con tu sửa thân tâm và linh hồn con nhờ đó mà thăng hoa tiến bộ thì rồi có lý nào ông Thượng Đế lại đi chấp nê đố kỵ để rồi ông phán xử con, chẳng hạn ông bảo là:

“Này này con! Cha thấy con có sáng hơn đấy, tiến hóa hơn, nhờ chỗ con chịu lo tu sửa thân tâm đấy, nhưng rồi hiềm vì con là một tín đồ Cao Đài mà con lại đi chọn cái pháp lý của một môn phái khác để con tu tiến, cho nên Cha không chứng con, và do đó Cha phải bắt tội con bỏ đạo Cao Đài, và Cha xử tru diệt con!“

Con ơi con! Ông Thượng Đế bao la vô cùng tận. Cái minh triết của Thượng Đế chan hòa khắp vũ trụ càn khôn. Sao chúng con nhìn Thượng Đế nhỏ nhoi thấp thỏi đến như vậy con. Cho nên Cha nói thật vì vô minh, vì mê chấp nên các con đã thu hẹp đi Thượng Đế! Vì vô minh, vì mê chấp nên tín đồ Cao Đài đã thu hẹp và làm nhỏ đi đạo Cao Đài! Và thật sự là như vậy! Thật sự là như vậy! Cho nên Cha phải khổ tâm và đau lòng mà nói với các con Cao Đài rằng:

Từ khi đạo “Cao” xuất hiện cho đến nay đã trải qua mấy mươi năm, thế mà các con Cao Đài vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sự xuất hiện của đạo Cao Đài, chưa hiểu được tinh thần của đạo Cao Đài một cách sâu sắc, đúng đắn và thực tiễn. Thật đau lòng biết bao nhiêu khi chính các con Cao Đài, dù đã có cơ duyên học hỏi lãnh hội qua cơ bút biết bao lời thánh huấn minh triết giảng dạy về cái tinh thần hòa đồng, dung nạp mọi màu sắc, tôn giáo chi phái, về mục tiêu chính của đạo Cao Đài là thực hiện Cơ Quy Nhứt của Thượng Đế. Vậy mà các con vẫn còn kẹt nặng trong cái tinh thần đố kỵ, tỵ hiềm, chấp ta, ngã mạn. Đối nội, tức là trong nội bộ của đạo Cao Đài thì chia rẽ trầm trọng giữa các chi các phái, còn đối ngoại thì chấp nê đố kỵ với các tôn giáo khác. Tại sao có chỗ chấp nê, đố kỵ, tỵ hiềm này con? Vì các con Cao Đài tuy mang danh là tín đồ Cao Đài nhưng thực ra chưa hiểu đạo Cao Đài, chưa hiểu tinh thần của đạo Cao Đài cũng như cái mục tiêu của đạo Cao Đài. Cha nói thẳng như thế!

Vậy Cha hỏi con hai chữ Cao Đài là gì vậy con?

À! Các con Cao Đài đều rõ, đó là danh gọi khác của Thượng Đế, hay nói rõ hơn thay vì ông Thượng Đế xưng là Thượng Đế, ông xưng chữ Cao Đài. Vậy thì danh gọi Cao Đài hay danh Thượng Đế suy ra ý nghĩa nó có khác gì?

Ấy là danh gọi cái khối Đại Linh Quang chan hòa khắp càn khôn vũ trụ, và đạo Cao Đài do

Đức Thượng Đế hay Đức Cao Đài sáng lập vào kỳ ba này để thực hiện Cơ Quy Nhứt, tức là Cơ Quy Tam Hiệp Ngũ, hầu dẫn dắt các con trở lại cội nguồn phản bổn hườn nguyên. Mà muốn thực hiện cơ quy, thì tức nhiên phải có cơ hòa. Phải hòa mới quy chớ con! Không hòa thì sao quy được. Không hòa thì làm sao mà quy? Cho nên tinh thần của đạo Cao Đài là cái tinh thần bao la vô tận, là cái tinh thần dung nạp, hài hòa mọi màu sắc tôn giáo chi phái ở thế gian.

Mà thật vậy! Đạo Cao Đài gồm đủ mọi sắc thái tôn giáo, chi phái ở thế gian. Từ Nhân Đạo đến Thần Đạo, đến Thánh Đạo, đến Tiên Đạo, đến Phật Đạo; có thể nói đạo Cao Đài dung nạp và hòa đồng hết những sắc thái này. Thế thì màu sắc tôn giáo nào, chi phái nào, cũng là màu sắc của đạo Cao Đài đấy thôi! Có nhận định như thế, các con mới thấy cái bao la vĩ đại của đạo Cao Đài ra sao! Cho nên, các con vì mê chấp nên phân biệt, chia rẽ, đố kỵ. Vì phân biệt, chia rẽ mới có chỗ chấp nê rằng tu theo giáo lý của Phật, hay của Chúa, hay của Khổng, của Lão, hoặc là tu theo cái Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học v.v... hay là Mật Tông hay là cái gì đó là không trung thành với Cao Đài, là bỏ Cao Đài, là không giữ đạo Cao Đài!

Con ơi con! Con không thấy được cái chỗ đạo Phật, đạo Chúa hay Khổng hay Lão, hay là Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học v.v... đều nằm cả trong đạo Cao Đài hay sao? Nó nằm cả trong đạo Cao Đài đấy con! Chứ rồi con tưởng cái Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học hay giáo lý của Phật, của Chúa, của Khổng, của Lão v.v... nó từ đâu mà ra? Thì cũng do ông Thượng Đế tức là ông Cao Đài, ông ban xuống để dẫn tiến các con! Thì những pháp lý đó, những giáo lý đó, cũng là của ông Thượng Đế tức là của ông Cao Đài chứ còn của ai con?

Các con vì chấp kiến nên lầm lạc đi đến chỗ đố kỵ, tỵ hiềm, chấp ta, ngã mạn, phân biệt đạo người, đạo ta, rằng đạo này không phải Cao Đài, pháp lý kia không phải Cao Đài, rằng cũng thấy giáo lý này tốt, pháp lý kia hay, nhưng rồi sợ hành theo nó tức là lỗi với đạo Cao Đài, là bỏ đạo Cao Đài, là không giữ đạo Cao Đài. Con ơi con! Như vậy con hình dung cái đạo Cao Đài ra làm sao? Con hình dung nó thế nào mà con thu hẹp nó đến như vậy con?

Con thử nghĩ xem? Mục tiêu chính yếu của sự xuất hiện và sự hiện hữu của đạo Cao Đài là cái gì?

Là Cơ Quy Nht, là cơ Tam Giáo Quy Nguyên, Ngũ Chi Hip Nht, tức là hiệp nhứt mọi màu sắc, tôn giáo, chi phái ở thế gian đó con. Mà muốn Cơ Quy Tam Hiệp Ngũ thực hiện được thì phải hòa đồng, phải dung nạp mọi màu sắc mới đi đến chỗ quy nhứt chớ con! Cho nên, shài hòa dung np mi màu sc ca các tôn giáo, chi phái thế gian nó ra cái màu sc ca đạo Cao Đài. Sự dung nạp hài hòa mọi màu sắc của các tôn giáo chi phái thế gian, nó ra màu sắc của đạo Cao Đài đó con! Đấy là cái chất đặc thù, cái chất độc đáo của đạo Cao Đài đó, và đấy cũng là đường nét bao la vĩ đại của đạo Cao Đài đó con!

Rồi nay các con cho rằng màu sắc này không phải Cao Đài, màu sắc kia không phải Cao Đài, rồi các con cứ phân biệt, rồi loại bỏ, rồi trừ đi, rồi cắt xén nó mãi như thế, thì cái màu sắc của đạo Cao Đài nó còn lại cái gì con? Các con Cao Đài có thấy vì chấp kiến mà các con đã biến đạo Cao Đài thành nghèo nàn, nhỏ nhoi thấp thỏi hay không? Mà nếu các con Cao Đài cứ loại bỏ, cứ trừ đi, cứ cắt xén, cứ thu hẹp đạo Cao Đài mãi như thế thì tự nhiên đạo Cao Đài nó sẽ nhỏ đi dần dần, nhỏ đi dần dần cho đến lúc nó phải bị xóa bỏ thôi con! Cứ cắt xén, cứ loại bỏ, cứ trừ đi như thế thì rồi nó còn lại cái gì? Thì tự nhiên nó phải đi đến chỗ suy vong và bị xóa bỏ thôi. Phải như vậy thôi!

Mà thật sự là như vậy. Nếu các con cứ phân biệt đố kỵ chia rẽ, không hòa đồng được thì rồi làm sao mà thực hiện cơ quy? Mà cơ quy không thực hiện được ấy là chỗ tan rã của đạo Cao Đài đó con. Các con có ý thức được điều đó không? Và các con có ý thức được rằng như vậy các con Cao Đài đã không giữ đạo Cao Đài, đã bỏ đạo Cao Đài, đã không trung thành với đạo Cao Đài, đã làm tan rã đạo Cao Đài vì cái tinh thần hẹp hòi phân biệt đố kỵ, tỵ hiềm, chấp ta, ngã mạn của các con không? Và như thế có nghĩa là con đã phạm lời minh thệ lúc nhập môn, thề giữ đạo Cao Đài!

Đấy, phạm lời minh thệ đấy! Phạm lời thề giữ đạo đấy! Giữ đạo Cao Đài, trung thành với đạo Cao Đài có phải chăng là trung thành với mục tiêu chính yếu của đạo Cao Đài, là làm cho cái mục tiêu này càng ngày càng thêm sáng tỏ, để rồi đi đến chỗ hiện thực? Giữ đạo Cao Đài, có phải chăng là biết sống theo tinh thần hòa đồng của đạo Cao Đài, biết lo phục vụ mục tiêu chính của đạo Cao Đài? Chớ rồi con tưởng giữ đạo Cao Đài là làm sao?

Trung thành với đạo Cao Đài là làm sao? Là suốt đời mặc áo mão, mang nhãn hiệu tín đồ Cao Đài, là bo bo ôm mớ kinh sách, giáo lý, thánh huấn của Cao Đài, học thuộc cho làu mà không hành, hoặc hành trong cái mê chấp eo hẹp, không hành đúng cái tinh thần hòa đồng của đạo Cao Đài, không lo thực hiện cái mục tiêu quy nhứt của đạo Cao Đài. Có phải vậy chăng?

Các con cứ tưởng giữ đạo là vậy chăng? Như vậy là giữ đạo chăng? Cha cho các con rõ các con giữ đạo như thế là giữ đạo kiểu hình thức, giữ đạo bề ngoài, giữ đạo một cách hẹp hòi nông cạn mê chấp, giữ đạo mà không biết sống cái tinh thần hòa đồng của đạo giảng dạy, mà không biết lo phục vụ cái mục tiêu mà đạo đề ra.

Vậy thì việc các con nhập môn vào đạo Cao Đài có ý nghĩa gì? Các con cho như vậy là hành đạo Cao Đài đó chăng? Cho nên, nếu các tín đồ Cao Đài cứ mãi chìm đắm nặng nề trong sự tranh chấp, chia rẽ, phân biệt, đố kỵ, tỵ hiềm, chấp ta, ngã mạn, thì mục tiêu chính của đạo Cao Đài không thể thành tựu, mà mục tiêu của đạo Cao Đài không thành tựu thì tức nhiên đạo Cao Đài phải suy vong đi đến chỗ tan rã thôi con.

Đấy, con thấy chưa? Các con giữ đạo như vậy là giữ cái gì? Giữ đạo theo kiểu mê chấp hình thức, chỉ mặc áo mão mang nhãn hiệu tín đồ Cao Đài ở bên ngoài, mà không biết sống cái tinh thần hòa đồng, không lo Cơ Quy Nhứt là mục tiêu chính của đạo Cao Đài. Vậy sao gọi là giữ đạo? Ấy là tưởng mình giữ đạo nhưng bỏ đạo mà không biết! Ấy là tưởng mình trung thành với đạo nhưng không ngờ mình phản đạo mà không rõ! Ấy là tưởng mình tôn trọng lời minh thệ, nhưng không ngờ mình lỗi thệ mà không hay! Mà khi các con lỗi thệ thì tức nhiên phải chịu hình phạt theo lời thề đó thôi con!

À! Nói đến lời minh thệ nhập môn của đạo Cao Đài, sẵn đây Cha cũng muốn giải thích rõ hơn. Thật ra cái lời minh thệ nhập môn của Cao Đài có ý nghĩa gì?

Cái lời minh thệ nhập môn vào đạo Cao Đài thực ra nó nằm trong quy luật tiến hóa của càn khôn vũ trụ, và nó áp dụng cho toàn bộ nhơn sanh chớ không riêng gì cho tín đồ Cao Đài. Đấy! Mà thật vậy con! Cha cho các con rõ, Thiên Địa đang ở vào thời kỳ Hạ Ngươn Mạt Kiếp, định luật tiến hóa đang vận chuyển, sàng sảy, thanh lọc toàn bộ hàng ngũ nhơn sanh để bước sang một chu kỳ tiến hóa mới, tức là chu kỳ Thánh Đức. Chỉ những phần hồn nào có trình độ hòa đồng, hòa ái, không còn phân biệt chia rẽ, đố kỵ, tỵ hiềm, chấp ta, ngã mạn, v.v..., không còn phân biệt đố kỵ màu da, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái, đẳng cấp, xã hội v.v... những phần hồn ấy mới được tuyển chọn vào Thượng Ngươn Thánh Đức.

Đấy là điều kiện khả dĩ, là tiêu chuẩn chót, là trình độ tối thiểu để được tuyển chọn đó con. Vì con phải biết cái xã hội Thánh Đức được thành hình, được dựng nên nhờ những con người có trình độ văn minh đạo đức hòa đồng. Vì vậy mà con nào, linh hồn nào, chưa có trình độ đạo đức để biết hòa đồng thì tự nhiên phải chịu Cơ Tiến Hóa đào thải theo quy luật! Phải chịu đào thải theo quy luật đó thôi! Chứ sao con! Chứ còn cái chất chia rẽ, đố kỵ, tỵ hiềm, chấp ta, ngã mạn, v.v... những chất đó là cặn bã nặng nề làm sao mang được vào xã hội Thánh Đức là cái xã hội hòa đồng thanh nhẹ tốt đẹp phải không?

Làm sao mang được vào Thánh Đức? Cho nên tự nhiên nó phải bị đào thải thôi! Cho nên, Thiên Địa đang chuyển biến sang một chu kỳ tiến hóa mới. Những con nào bê trễ, ù lì, chậm tiến, chưa đủ trình độ để tiến hóa vào chu kỳ Thánh Đức, như vậy là không theo kịp với Cơ Tiến Hóa của Thiên Địa thì tự nhiên phải bị quy luật tiến hóa đào thải mà thôi!

Cho nên Cha lặp lại, khi linh hồn con bê trễ, chậm tiến, chưa đủ trình độ đạo đức hòa đồng để bước sang Thánh Đức thì tự nhiên con phải bị đào thải! Vi toàn b nhơn sanh, s kin đào thi này là quy lut tiến hóa ca vũ tr. Còn vi tín đồ Cao Đài, skin đào thi này là phm li minh ththunhp môn đó thôi con! Đấy, bị đào thi vì chưa đủ trình độ tiến hóa thì đó là phm li minh ththunhp môn đó con!

Tại sao như vậy là phạm lời minh thệ?

À! Vì khi linh hồn con chưa đến trình độ đạo đức hòa đồng, điều này chứng tỏ con đã bỏ đạo Cao Đài. Tại sao bỏ đạo? Vì khi con không lo tu sửa thân tâm để linh hồn được mở mang tiến hóa. Nhờ mở mang tiến hóa mà con vượt khỏi sự eo hẹp, nhỏ nhoi nặng nề của phàm ngã để có trình độ biết hòa đồng. Có hòa đồng mới đi vào cơ quy là mục tiêu chính của đạo Cao Đài đó con. Là tín đồ Cao Đài mà không lo phục vụ cơ quy thì sao gọi là biết giữ đạo Cao Đài? Cho nên, những con Cao Đài biết sống hòa đồng, biết phục vụ cơ quy, ấy là biết trung thành với lời minh thệ nhập môn đó con. Còn những con Cao Đài nào không biết sống hòa đồng, không biết phục vụ cơ quy, chưa có trình độ để đi kịp với cơ quy của Thiên Địa, ấy là không biết giữ đạo Cao Đài đấy, là phạm lời minh thệ đấy, và rồi phải chịu hành xử theo lời thề đó con! Đấy là bị Thiên Địa đào thải đó con, là bị định luật tiến hóa loại trừ đào thải đó thôi con.

Riêng đối với những con tín đồ Cao Đài học cơ siêu hình, chọn pháp tu giải thoát, Cha cũng muốn những con này hiểu lời minh thệ, hiểu đạo Cao Đài một cách sâu sắc minh triết hơn! Vì vậy, Cha có vài lời nhắn nhủ với những con này. Này các con! Các con đã chọn con đường tu giải thoát tức là các con đang tiến bước học hỏi về Cao Đài Vô Vi Đại Đạo. Cha muốn các con nhìn đạo Cao Đài sâu sắc và minh triết hơn. Này con! Con có thấy được bản thể con là cái Tòa Thánh không? Cái bản thể của con tức là cái Tiểu Thiên Địa của con, nó là cái Tòa Thánh đấy, và trong cái Tiểu Thiên Địa của con, cũng có ông Cao Đài để con thờ, đấy là Chủ Nhơn Ông Ngươn Thần con đó! Đấy là Chủ Nhơn Ông Ngươn Thần tức cái linh hồn của bản thể đó con! Con cũng có thiên nhãn tức đệ tam nhãn hay huệ nhãn mà con phải lo khai mở và giữ nó càng lúc càng sáng hơn để nó soi thấu và kiểm soát khắp tam cõi Thượng, Trung, Hạ, khắp Tam Thiên, Đại Thiên Thế Giới trong cái Tiểu Thiên Địa và ngoài Đại Thiên Địa đó con!

Trong con cũng có cơ cấu bộ phận Cửu Trùng Đài, bộ phận Hiệp Thiên Đài, bộ phận Bát Quái Đài mà rồi trên con đường hành pháp tu học tiến hóa của con, con sẽ có cơ hội khám phá dần dần để chứng nghiệm! Có khám phá và chứng nghiệm được toàn bộ cái Tiểu Thiên Địa của con, con mới thấy rằng toàn bcơ cu ca đạo Cao Đài hu hình, cũng như đạo Cao Đài vô vi là tượng trưng đồ hình cơ cu ca con người và Thượng Đế, ca Tiu Thiên Địa và Đại Thiên Địa đó thôi!

Cái minh triết của đạo Cao Đài đấy! Điều quan trọng mà các con phải luôn nhớ tới, đấy là trong con cũng có Cơ Quy Tam Hip Ngũ mà các con phải lo thực hiện cho kỳ được. Đấy là Cơ Quy Tam Bu Hip Ngũ Khí tc là Cơ Ngũ Khí Triu Ngươn Tam Huê Tụ Đảnh. Bằng mọi giá, các con phi thc hin cho được cái Cơ Quy này, các con mi có thđược cái con đường vphn bn hườn nguyên. Đấy! Các con phải thực hiện cho kỳ được cái cơ quy này các con mới có được con đường về để phản bổn hườn nguyên đó con!

Nói một cách khác, nếu Cơ Quy Tam Hiệp Ngũ này không thực hiện được, tức nhiên là cái chất Cao Đài trong con hay Ngươn Thần của con, nó không có điều kiện sáng được, mà nó không có điều kiện sáng được nó phải chìm đắm trong ngu muội tối tăm có nghĩa là đạo Cao Đài trong con nó không thành. Mà đạo Cao Đài trong con nó không thành đấy là con không giữ đạo Cao Đài trong con đó con! Con bỏ bê cái ông Cao Đài ở trong con mà không chăm sóc, con để ông tối tăm ngu muội, con bỏ bê cái đạo Cao Đài trong con, con không thèm giữ đấy. Con bỏ đạo đấy, và như thế có nghĩa là con phải bị Thiên Địa tru diệt đào thải theo quy luật thôi con! Phạm lời thề đấy! Phạm lời thề giữ đạo đấy, nên phải chịu đào thải theo lời thề đấy!

Mà thật vậy, khi linh hồn con ngu muội, tối tăm chậm trễ, không theo kịp định luật tiến hóa. Nói theo thực tế, đấy là con phạm quy luật tiến hóa con phải bị đào thải. Nói theo đạo Cao Đài, đấy là con bỏ đạo, đấy là con phạm lời minh thệ nhập môn và con phải chịu tru diệt theo lời thề.

Các con Cao Đài tu vô vi phải hiểu cái lời minh thệ của đạo Cao Đài sâu sắc hơn ở khía cạnh giữ đạo đó con. Đấy! Phải hiểu sâu sắc hơn ở khía cạnh giữ đạo. Phải hiểu cái lời minh thệ đấy. Nói như vậy để các con thấy rằng, cơ quy bên ngoài cũng như cơ quy bên trong, muốn thực hiện được thì linh hồn con phải đi từ căn bản lo tiến hóa, chịu tu chịu tiến đấy con. Mà quả nhiên như vậy! Muốn thực hiện cơ quy bên ngoài, con phải lo chăm sóc linh hồn, chịu tinh tấn tu sửa, lo thanh lọc thân tâm, nhờ đó linh hồn mới tiến hóa mở mang đến trình độ biết hòa đồng hòa ái với kẻ đồng loại và biết phục vụ cơ quy của Trời Đất. Còn muốn thực hiện cơ quy bên trong con, cũng phải lo tinh tấn chăm sóc linh hồn tiến hóa, ngày đêm lo tu sửa, dụng pháp tịnh thiền để thanh lọc thân tâm hầu bản thể con nhờ đó mà được thanh nhẹ. Có thanh nhẹ thì Tiểu Vũ Trụ con nó mới vui hòa. Có vui hòa mới có ổn định thanh tịnh, có thanh tịnh thì ngũ khí mới gom, tam bửu mới hiệp và cơ quy trong con mới thành! Nó phải đi từ cái căn bản tiến hóa của chính các con thôi.

Vì chỉ những linh hồn chịu tu sửa nó mới mở mang tiến bộ, mà có mở, có tiến, nó mới biết hòa, nó mới chịu quy thôi con! Ở đây, Cha cũng muốn nói thêm, phải nhận rằng những con nào chịu tinh tấn công phu thiền định, chịu lo tu sửa thân tâm để được hòa và thực hiện cơ quy bên trong, những con ấy sẽ thực hiện chữ hòa chữ quy bên ngoài một cách dễ dàng thoải mái. Vì khi con hòa được bên trong con, con sẽ thhin shòa đồng bên ngoài ddàng, không cố gắng gượng ép khó khăn và đè nén cái phàm ngã nặng nề của con.

Nói chỗ này để giải đáp luôn cho những tín đồ Cao Đài muốn chọn cái Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học để tu sửa thân tâm, nhưng rồi lại lo ngại hoang mang sợ phạm lời thề giữ đạo. Con ơi con, con không thấy được là khi con dng cái Pháp Lý Vô Vi Huyn Bí Hc để tu sa thanh lc thân tâm, y là con đang lo thc hin cơ quy ca đạo Cao Đài đó con! Con đang lo thực hiện cơ quy đấy! Quy từ trong ra ngoài đấy con! Lo thc hin cơ quy ttrong ra ngoài là đi ttrong căn bn nn tng vng chc đó con!

Đi từ trong cái căn bản nền tảng vững chắc đó, con thấy không? Con lo thực hiện cơ quy là mục tiêu chính của đạo Cao Đài, tức là con đâu có đi ngược đường lối chủ trương của đạo Cao Đài. Cơ quy là mục tiêu chính của đạo Cao Đài, mà con lo thực hiện mục tiêu ấy thì con đâu có đi ngược lại đường lối chủ trương của đạo Cao Đài? Con đang đi vào cái cơ của đạo Cao Đài đấy, và cái cơ của đạo Cao Đài cũng là cái Cơ Tiến Hóa của càn khôn vũ trụ đấy! Là Cơ Tiến Hóa của kỳ ba này đó con!

Sẵn đây, có cái trường hợp này, Cha muốn nói cho các con học hỏi luôn. Có một đứa cũng là tín đồ Cao Đài mà muốn hành cái Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học rồi cũng sợ phạm lời minh thệ nhập môn, rồi khổ tâm thắc mắc hoang mang, sợ phạm lời thề giữ đạo.

Tội nghiệp! Khổ tâm cho đến nỗi tìm vào đền Phật Mẫu để gieo quẻ âm dương mà thỉnh ý Mẹ. Con ơi con! Con thỉnh ý Mẹ chỗ này rồi Mẹ phải trả lời làm sao đây? Cái chỗ này phải do con quyết định chớ con! Việc chọn phương tiện để tiến hóa phải tùy con chọn lựa, phải tùy duyên, tùy ý thích, con hợp phương tiện nào thì dụng phương tiện đó, miễn là con chịu tiến và con tiến được thì thôi! Phương tiện nào mà trong cái chỗ chứng nghiệm của con, con thấy hợp, hành nó con thấy tiến bộ thì mình cứ dụng nó để mình tiến hóa. Thầy Mẹ và các Đấng cũng tùy duyên mà trợ hành, tùy phương tiện mà độ nhơn.

Thầy Mẹ đâu có bắt buộc các con phải chọn màu sắc này hay màu sắc kia, phương tiện này hay phương tiện kia để con tiến hóa! Cái đó phải tùy các con chớ con! Với Thượng Đế, thì phương tiện nào cũng được, cũng là từ một cội nguồn Thượng Đế ban rải xuống thế để tùy duyên mà dẫn tiến các con, thì rồi các con cứ tùy duyên mà chọn lựa đặng tu tiến để trở về. Điều quan trọng là con có biết tận dụng cái phương tiện mà mình chọn lựa để tiến hóa được hay không? Cái chỗ quan trọng là con có chịu tiến và tiến được hay không chớ không phải cái chỗ con chọn phương tiện gì để con tiến! Cho nên con thỉnh ý Phật Mẫu và gieo quẻ mấy lần nó không ứng là vậy.

Mẹ làm sao trả lời cho con chỗ này con? Cho nên, rồi sau đó thì Mẹ phóng điển quang trong vô vi để ảnh hưởng phần tư tưởng của con, soi sáng cho con là phải tùy nghi mà quyết định. Đấy con!

Chớ Mẹ làm sao mà quyết định cho con chỗ này? Mẹ làm sao trả lời con? Con sợ phạm lời thề nên con đi thỉnh ý Mẹ, nhưng rồi phạm lời thề hay không là do con thôi! Con thử nghĩ xem nếu Mẹ chuyển ý cho con tu theo cái Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học nhưng rồi sau đó con hành pháp lơ mơ, cầm chừng, hành lấy có, công phu bê trễ, không tinh tấn, thân tâm không được thanh lọc, linh hồn con không tiến hóa lên cao để đi kịp với cái Cơ Quy Nhứt của Thượng Đế thì cũng là phạm lời thề. Đi không kịp với Cơ Tiến Hóa của Trời Đất thì đấy là phạm lời thề. Còn nếu không cho con thọ cái Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học, mà qua môi trường Cao Đài, qua môi trường giáo lý, kinh sách, hoặc pháp tu của đạo Cao Đài, con cũng không lo tu sửa thân tâm, không chăm sóc Ngươn Thần, linh hồn con bê trễ không thăng tiến được theo kịp với Thiên Cơ, không thăng tiến được để kịp với cái Cơ Tiến Hóa của Trời Đất, thì đấy cũng là lỗi thề đó con. Mặc dù con vẫn ở trong cái môi trường của đạo Cao Đài mà con vẫn lỗi thề như thường.

Còn nếu con tu theo Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học mà biết tận dụng nó để tiến hóa theo kịp chu trình đấy cũng là giữ lời minh thệ đó con. Cho nên với Thượng Đế thì phương tiện nào con chọn cũng được, miễn là con biết tận dụng nó một cách nghiêm túc và con tiến hóa được để theo kịp Cơ Tiến Hóa thì đấy là Thiên Ý đó con. Thượng Đế cần chỗ này và muốn chỗ này đó con!

Nhân đây, Cha cũng muốn các con hiểu một cách rộng rãi phóng khoáng rằng: dẫu con là Phật tử hay con chiên, đệ tử của Lão hay sinh đồ của Khổng, dù tu theo Pháp Lý Vô Vi Huyền Bí Học hay bất cứ màu sắc giáo phái nào, nếu con biết hành đạo theo màu sắc giáo phái của con một cách đúng đắn chân thật, nghiêm túc, biết ngày đêm lo tu sửa thân tâm để nó luôn tiến hóa, biết sống hòa đồng, hòa ái với đồng loại, không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, chi phái, đẳng cấp v.v... thì đấy là các con đang thực thi cơ hòa để thực hiện cơ quy của Thượng Đế. Đấy là con đang hành đạo Cao Đài dù con chưa nhp môn. Như vy con đã là mt tín đồ Cao Đài trong ý nghĩa mà không cn danh xưng nhãn hiu và dĩ nhiên con đã đủ tiêu chun để được chn sang Thánh Đức đó con!

Con đã đủ tiêu chuẩn để được chọn sang Thánh Đức để tiến hóa nữa! Còn nếu con là một tín đồ nhập môn đạo Cao Đài, đã lập lời minh thệ, vậy mà bê trễ không lo tu sửa thanh lọc thân tâm, linh hồn con do đó mà tối tăm không tiến hóa được, không mở ra được để mà biết hòa đồng hòa ái, còn nặng mang những trược tánh đố kỵ, tỵ hiềm, phân biệt, chia rẽ, chấp ta, ngã mạn v.v... các con này đã gây trở ngại cho Thiên Cơ, gây trở ngại cho cơ trời, gây trở ngại cho Cơ Tiến Hóa của Thượng Đế tức là cơ quy đấy. Như vậy là con chỉ mang nhãn hiệu đạo Cao Đài mà không hành đạo Cao Đài, không giữ đạo Cao Đài. Như vậy là phạm lời minh thệ nhập môn và dĩ nhiên con phải chịu hình phạt theo lời thề đó thôi!

Tóm lại, Cha cho các con rõ: các con Cao Đài phải hiểu rằng, một tín đồ Cao Đài thật xứng nghĩa phải biết: trong thì lo tu sửa thân tâm, hòa yên bản thể để lập cơ quy của Tiểu Thiên Địa tức là cơ quy Tam Bửu, Hiệp Ngũ Khí; ngoài thì lo hỗ trợ Cơ Tiến Hóa của quần sinh, thực thi hòa ái hòa đồng để lập cơ quy của Đại Thiên Địa tức là Cơ Quy Tam Giáo, Hiệp Ngũ Chi.

Hôm nay, Cha đã minh xác rõ sứ mạng của đạo Cao Đài và sứ mạng của một tín đồ đạo Cao Đài. Vậy các con Cao Đài khá hiểu để mà hành cho đúng hầu đi kịp Cơ Tiến Hóa của càn khôn vũ trụ, đi kịp với chu kỳ tiến hóa của Thiên Địa đó con!

À! Còn cái điều này! Phần đông các con đạo Cao Đài cũng thắc mắc hoang mang rằng tại sao hồi trước giáng cơ lập đạo Thượng Đế có dạy rằng, lần mở đạo này, Thượng Đế không giáng phàm mang xác thế gian mà chỉ dùng huyền diệu cơ bút thôi, nhưng rồi nay Thượng Đế lại tuyên bố giáng phàm! Có đứa cho rằng, người thường còn không được phép nói hai lời, còn Thượng Đế là Đấng Toàn Giác Toàn Năng, tượng trưng cho chơn lý mà không có lập trường dứt khoát sao? Vậy Thượng Đế không có lập trường dứt khoát sao?

Có chứ con! Thượng Đế có lập trường dứt khoát chứ con! Lập trường ấy là gì? Là lp trường lo sao cho Cơ Tiến Hóa vn chuyn tt luôn luôn! Lp trường y trước sau như mt, không bao githay đổi. Đấy là chơn lý trường tồn bất biến, mà muốn cho chơn lý này trường tồn bất biến thì Cha phải động phải biến luôn luôn. Cha phải thiên biến vạn hóa, uyển chuyển vô cùng, ứng biến vô song, để cho chơn lý ấy tồn tại đời đời.

Con ơi! Phải biết rằng Cha thc mà hư, hư mà thc, có mà không, không mà có, gimà chơn, chơn mà gi, trong chơn có gi, trong gicó chơn. Cho nên, trước đây khi mở đạo Cao Đài, Cha chỉ dùng huyền diệu cơ bút vì Cha không tiện dụng xác phàm. Nhưng rồi đến nay, có cơ hội Cha chọn được xác xứng đáng tiện duyên cho Cha giáng phàm với tư cách chánh vị Thượng Đế thì Cha phải biết ứng biến chứ, Cha phải biết ứng biến theo cơ duyên, tận dụng ngay cái phương tiện tốt lành để gia tốc Cơ Tiến Hóa cho trần gian chứ con!

Cha phải biết ứng biến tận dụng ngay cái phương tiện tốt lành này để mà lo Cơ Tiến Hóa chứ con! Các con đã có dịp thấy qua Đức Kim Thân, nguồn minh triết cao siêu của Thượng Đế đã có dịp chan rưới xuống trần gian để mở trí phá mê cho tất cả các con! Đã mở trí phá mê cho các con biết bao điều mà có khi từ trước đến nay chưa có kinh sách triết lý nào nói đến! Cho nên có thể nói Đức Kim Thân đã cung ứng cho Thượng Đế những điều kiện quá tốt để Thượng Đế vận chuyển tích cực Cơ Tiến Hóa lần này! Quả thật, Cha có thay đổi lời nói, trước nói một lời, sau nói lời khác, nhưng cái chỗ thay lời của Cha đã chẳng những không gây trở ngại cho Cơ Tiến Hóa của Thiên Địa mà còn gia tốc cho Cơ Tiến Hóa vận chuyển đó con! Cha thay lời mà hữu ích hơn, thay lời để các con hưởng sáng hơn, minh triết hơn, Cơ Tiến Hóa vận chuyển tốt đẹp hơn, tích cực hơn, vĩ đại hơn!

À! Cha thay lời mà phước đức dường ấy, Cha thay lời mà tốt lành dường ấy, tại sao Cha không thay lời? Cha chấp nê cái gì mà không thay lời chứ con? Vậy phải chăng cái chỗ thay lời ấy nó là phương tiện để phục vụ cho mục tiêu tiến hóa đời đời của càn khôn vũ trụ không con? Cho nên, việc thay lời là tiểu tiết, Cơ Tiến Hóa của càn khôn là đại sự. Chẳng lẽ Cha vì tiểu tiết để bỏ đi cái đại sự sao con? Việc Cha thay lời, đấy cũng là bất tín! Nhưng con ơi! Cha phải bất tín ở phương tiện, để thật sự thành tín ở mục tiêu.

Mục tiêu ấy là gì? Là sự tiến hóa đời đời của chơn lý bất biến! Vì vậy mà cái bất tín này nó phải có, nó phải cần, nó cần thiết cho mục tiêu tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Cha bất tín để các con minh triết hơn, hưởng phước nhiều hơn, càn khôn phúc lợi hơn, và bù lại, để trả giá cho cái bất tín ấy, Cha phải làm việc nhiều hơn, gánh vác nhiều hơn, cực nhọc nhiều hơn nữa, rải ân phước xuống các con nhiều hơn nữa để cứu độ, rồi phải lo cải sửa lại nhiều việc cho phù hợp với cái đà biến chuyển của dịch lý. Cha phải nỗ lực tăng cường về mặt ý chí hành động cho phù hợp với những diễn biến trong Cơ Tiến Hóa.

Cực nhọc nhiều hơn vạn lần con ơi! Cha phải nỗ lực vạn lần hơn để vận chuyển tích cực Cơ Tiến Hóa lần này! Vy phi chăng cái bt tín này là minh triết, phát xut tcái bn năng phn đấu sinh tn ca chơn lý bt biến, là cái khnăng linh động ng biến vi diu ca đấng Toàn Giác Toàn Năng? Vì vậy Cha cho các con biết rằng, Cha không những nói hai lời, mà Cha sẽ thay đổi vạn triệu lời, nếu điều ấy cần thiết cho sự vận chuyển Cơ Tiến Hóa của Thượng Đế, nếu điều ấy xét ra cần thiết cho sự vận chuyển Cơ Tiến Hóa của càn khôn vũ trụ! Đấy Cha nói thẳng cho các con hiểu như vậy!

Bây giờ, Cha trở lại vấn đề các con hoang mang nghi ngại việc Thượng Đế giáng thế. Chưa biết thì hoang mang, thắc mắc, chuyện ấy tất nhiên rồi! Nhưng có điều nếu con nào chưa có duyên phước biết được, tin được để mà tận hưởng được cái minh triết của Thượng Đế ban rải qua Đức Kim Thân thì các con cũng đừng vì đó mà hoang mang, thắc mắc làm chi, gây trở ngại cho việc tu tiến của các con! Cha khuyên các con như thế! Cha khuyên các con chưa biết thì cũng khoan vội tin làm gì? Cứ gạt sự kiện ấy sang một bên đi con. Chuyện cần thiết và cấp bách trước mắt mà Cha muốn khuyên các con, ấy là các con phải lo tu tiến cho Cha, phải lo chăm sóc việc tiến hóa linh hồn luôn luôn để đi cho kịp chu kỳ. Cha tha thiết mong các con cấp bách lo việc này cho Cha, chứ còn các con biết Cha, tin vào sự kiện Cha giáng thế rồi bê trễ, không lo tu tiến linh hồn thì chuyện ấy có nghĩa gì? Chẳng có ích gì đâu con! Cái đức tin ấy nếu nó không giúp con thăng tiến hơn thì con cũng chẳng cần tin để làm gì! Thà rằng con không tin, nhưng con chịu lo tu cho Cha để con được tiến hóa luôn luôn thì rồi có lúc con phải biết Cha thôi! Con chịu lo tu cho Cha đi, rồi có lúc con phải biết Cha thôi!

Giờ đây chuyện cấp bách trước mắt là con phải lo tìm biết ông Thượng Đế trong con trước đi. Nếu con biết ông Thượng Đế trong con thì tự nhiên có lúc con sẽ biết ông Thượng Đế ở ngoài thôi con! Phải không? Lúc bấy giờ con mới có trình độ cảm nhận một cách hiện thực ông Thượng Đế ở ngoài. Chứ rồi ông Thượng Đế trong con, con chưa biết mà con đi tìm biết ông Thượng Đế bên ngoài, con thắc mắc ông Thượng Đế bên ngoài thì rồi dẫu con có ngộ được ông Thượng Đế tại trần đi nữa, con cũng chỉ ở trình độ cảm nhận được cái giả tướng của Thượng Đế mà thôi! Còn về cái việc giáng thế của Thượng Đế, Cha cho các con rõ, sự kiện này phải được ý lực của Thượng Đế vận chuyển để trần gian được hiểu. Đó là chuyện tất nhiên rồi! Chuyện ấy tất nhiên, và rồi có lúc sự kiện ấy phải được biểu hiện một cách thực tế, một cách cụ thể trước mắt con người và lịch sử! Rồi các con sẽ phải có cơ hội để chứng kiến việc này! Thôi thì các con cứ lo tu tiến cho Cha, lo cái việc cấp bách trước mắt là phải tu để đi cho kịp chu kỳ, còn cái việc kia rồi các con sẽ rõ.

Tóm lại, hôm nay Cha có dịp nói chuyện với các con về đạo Cao Đài nói riêng và tất cả các con nói chung để các con có một cái nhìn sâu sắc minh triết hơn về cái mối đạo mà Thượng Đế khai mở để lập Cơ Quy Nhứt ở kỳ ba này. Cha mong rằng sau bài nói chuyện hôm nay, các con sẽ có ý thức rõ rệt hơn về con đường tiến hóa của mình hầu lo đi cho kịp chu kỳ. Mong sao các con biết ngồi lại tự phê, tự kiểm, tự xét lại mình để tự hỏi rằng: từ trước đến nay mình xưng mình là người tu, là người đạo, là người hiểu đạo cao, nói đạo hay, biện thuyết đạo giỏi, hoặc cho rằng mình là người hành đạo đã mấy mươi năm rồi v.v..., vậy chớ rồi mình đã tiến hóa đến trình độ biết sống hòa đồng, hòa ái thật sự với đồng loại chưa? Mình có còn những trược tánh ích kỷ, hẹp hòi, khe khắt, chấp nê, đố kỵ, tỵ hiềm, phân biệt, chia rẽ, chấp ta, ngã mạn v.v... chăng? Có còn hay không? Hoặc rằng mình ngoài miệng thì nói đạo đức hòa đồng mà bên trong vẫn còn vướng bận tranh chấp, đố kỵ, tỵ hiềm, chấp ta, ngã mạn v.v... Đấy là những trược chất cặn bã, là những rác rưởi mà các con không thể mang được sang đời Thánh Đức đâu các con ơi! Không mang sang được đâu các con!

Vậy các con hãy ngồi lại, nghiêm chỉnh phán xét mình để kịp thời tu sửa cho kịp ngươn cơ, vì Cơ Tiến Hóa của kỳ ba này là Cơ Quy Nhứt. Con nào chưa đủ trình độ hòa đồng đi kịp cơ quy tức nhiên phải bị loại bỏ, phải bị đào thải không sang được Ngươn Thánh Đức để tiếp tục tiến hóa nữa con! Vì các con phải biết rằng, khi Thiên Địa chuyển mình gom khí ngũ hành để quy hiệp, tức là Cơ Quy Tam Hiệp Ngũ của Thiên Địa, tức nhiên phải có cuộc đại thanh lọc. Thì cũng như bên trong Tiểu Vũ Trụ của con vậy, bên trong cái Tiểu Thiên Địa của con cũng vậy. Khi con mun quy tam hip ngũ, quy tam bu hip khí, con cũng phi lo thanh lc những cái trược chất trong con đó con! Con cũng phải lo thanh lọc đấy! Cho nên ngoài Đại Thiên Địa cũng y như vy, mun quy hip phi thanh lc và đấy là cuc đại thanh lc để chn li nhng phn hn có trình độ thc hin cơ quy. Những trược chất cặn bã như ích kỷ, tranh chấp, chia rẽ, phân biệt, đố kỵ, tỵ hiềm, chấp ta, ngã mạn v.v..., tất nhiên phải bị thanh lọc. Cha cho biết lúc ấy chất thanh khí điển của Thiên Địa sẽ chuyển động kinh hồn để đốt tiêu những rác rưởi cặn bã còn ối đọng lại của ngươn mạt kiếp trước khi bước sang ngươn mới.

Cho nên, những phần hồn nào không lo tự thanh lọc kịp thời, còn ô nhiễm những chất nặng nề cặn bã ấy thì tức nhiên phải bị loại bỏ, phải bị đào thải trong cuộc thanh lọc này chiếu theo quy luật! Cuc đại thanh trng ca thiên địa sdin ra kinh hn bt vía. y là cơ tn dit, là kphán xét cui cùng ca nhân loi để tuyn chn nhơn sanh có trình độ sang chu kmi. Hiện tại đang diễn cơ biến thế, khổ nạn rồi sẽ xảy ra khắp toàn thế giới để lọc lừa sàng sảy dần dần toàn bộ nhơn sanh. Cơ biến thế này là dấu hiệu báo trước một cuộc thanh lọc vĩ đại của Trời Đất sẽ diễn ra không xa. Này con ơi! Cuc din thế gii đang bui xế chiu và đang tiến vào hoàng hôn ca cơ tn dit. Trri con! Hãy nghiêm khc xét mình xem đã đủ tiêu chun chưa để ri lo gp rút dn mình, lo cp bách tu sa hu nhn được ơn cu ri phút sau cùng!

Cha kêu gọi tất cả các con ở mọi màu da chủng tộc, mọi đẳng cấp xã hội, mọi màu sắc giáo phái thế gian, phi hành cho được chHòa, phải biết sống hòa đồng, hòa ái, biết thực thi tình huynh đệ với tất cả đồng loại. Nên nhớ rằng, định lut tiến hóa xoay chuyn không chai, không vnai. Định lut tiến hóa biu hin chí công vô tư định lut tiến hóa chxét trình độ tiến hóa ca các con mà hành xchkhông da trên hình thc, nhãn hiu, màu sc bngoài đâu con!

Định luật không phân biệt rằng con thuộc chủng tộc nào, con ở đẳng cấp nào, con thuộc giáo phái nào, con là Cao Đài hay Hòa Hảo, là Phật Giáo hay Thiên Chúa Giáo, Khổng Giáo hay Lão Giáo, Ấn Độ Giáo hay Hồi Giáo v.v..., hay thậm chí con là người vô thần không biết Thượng Đế cũng vậy! Cha nói thẳng, thậm chí con là người vô thần không biết Thượng Đế cũng vậy, Cha cho biết như thế.

Mà thật vậy. Nếu con là người vô thần không tin Thượng Đế nhưng tâm hồn con đầy tình người, con biết yêu thương đồng loại, con có lòng nhơn đạo, biết thực thi tình huynh đệ với kẻ đồng loại của con, không phân biệt chia rẽ, đố kỵ, tỵ hiềm, thì dẫu con có phủ nhận sự hiện hữu của Thượng Đế đi nữa nhưng thật ra con đã nhìn biết Thượng Đế, đã kính trọng Thượng Đế, thương yêu Thượng Đế dưới một dạng khác, ấy là dạng của những kẻ đồng loại của con đó thôi! Dù con không biết đến Thượng Đế nhưng con đã biết đến đồng loại, biết sống hòa đồng hòa ái, ấy là con có trình độ đi kịp Cơ Tiến Hóa của Thượng Đế đó con, và con phải được chọn sang chu kỳ mới để có cơ hội tiến hóa hơn nữa! Con đã đủ tiêu chuẩn để được sang chu kỳ mới đấy con! Như vậy để các con thấy rằng, định luật tiến hóa không xét hình thức, nhãn hiệu bên ngoài, định luật chỉ xét trên cơ sở trình độ tiến hóa của con. Cho nên, mọi cách tu hình thức, tu bề ngoài, tu áo mão, tu nhãn hiệu, mà chẳng lo tu tâm sửa tánh để mở tâm mở tánh thì thiệt chẳng hữu ích gì. Con có mặc áo đạo cho nghiêm trang, có tụng kinh sách thiên vạn quyển, có biện thuyết đạo cho cao siêu, mà trình độ con chưa biết hòa đồng hòa ái thì những thứ trên chẳng có ý nghĩa gì cho con. Những thứ ấy không thể cứu rỗi được cho con trước cuộc đại thanh trừng của quy luật đấy con. Nó không thể cứu rỗi được con đâu! Đấy! Cha cho các con biết như vậy.

Vậy Cha khuyên tất cả các con thuộc mọi màu sắc giáo phái trên thế giới nhứt là các tín đồ Cao Đài, hãy cấp bách lo tu sửa thanh lọc thân tâm, mở mang tâm tánh ra mà sống hòa đồng hòa ái, thực thi tình huynh đệ đại đồng không phân biệt, chia rẽ, đố kỵ, tỵ hiềm, chấp ta, ngã mạn. Đạo người thấp, đạo ta cao.

Hãy biết rằng, mọi màu sắc giáo phái ở thế gian đều từ một gốc Thượng Đế mà ra thôi! Không có đạo thp đạo cao, chcó trình độ con người hiu đạo, nhìn đạo, thy đạo cao thp mà thôi! Cha cho các con rõ, phân bit đạo cao đạo thp là do trình độ mê chp ca tt ccác con đó thôi!

Cho nên, nhiều con chưa hiểu nên thấy rằng Nhơn Đạo thì thấp, còn Tiên Đạo, Phật Đạo mới cao! Nhơn Đạo là còn thấp, còn Tiên Đạo, Phật Đạo mới cao siêu! Cái thấy này, con biết không, cái thấy này là chp kiến của con đó! Cha cho các con rõ bt lun là Nhơn Đạo, Thn Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Pht Đạo, khi đạt đến chtinh túy ca nó thì tnhiên phi gp nhau cái biết vô cùng. Cái biết vô cùng, cái minh triết vô cùng y là Thượng Đế đó con! Là

Thượng Đế đó. Mà thật vậy con. Có ai biết Nhơn Đạo hơn Thượng Đế? Có ai biết Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo, Phật Đạo hơn Thượng Đế đó con? Cho nên, khi con hành Nhơn Đạo mà đạt đến đến chỗ tinh túy của Nhơn Đạo, thì con phải là Thượng Đế. Còn khi con hành Tiên Đạo, Phật Đạo mà đạt đến chỗ tinh túy của Tiên Đạo, Phật Đạo, thì con phải là ông Trời thôi con! Đạt đến chỗ tinh túy của Tiên Đạo, Phật Đạo thì con phải là ông Trời thôi! Vậy thì, còn chp đạo người, đạo ta, y là mê chp! Còn tin rng đạo người thp, đạo ta cao, y là mê tín! Còn khinh đạo người không siêu bng đạo ta y căn bnh chp ta ngã mn chu ca đa scác con.

Cho nên, Cha nghiêm trọng cảnh giác các con, nếu các con tiếp tục duy trì những sai lầm ấy, chắc chắn các con sẽ không đi kịp chu kỳ, và dĩ nhiên phải bị đào thải theo quy luật đấy các con, phải bị đào thải theo quy luật mà thôi.

Riêng các con Cao Đài, các con phải cố gắng thực hiện cho kỳ được sứ mạng của một tín đồ Cao Đài, ấy là thực hiện cơ quy của Thượng Đế. Việc thực hiện sứ mạng này đối với một tín đồ Cao Đài ấy là một lời đại thệ, mà các con phải tôn trọng bằng mọi giá.

Minh triết thay cho nhng con nào tuy chưa nhp môn vào đạo Cao Đài nhưng ý thc được smng ca mt tín đồ Cao Đài y là smng ca chính các con. Ý thc được cơ ca đạo Cao Đài là Cơ Tiến Hóa ca Thiên Địa và cũng là Cơ Tiến Hóa ca linh hn con. Ý thc được li minh thgiữ đạo Cao Đài, y là quy lut tiến hóa shành xcác con, khi các con không lo phc vCơ Tiến Hóa ca linh hn mình để đi cho kp vi Cơ Tiến Hóa ca Thiên Địa. Mong sao tt ccác con lưu tâm đến nhng li nhn nhtha thiết ca Cha, để ri giác ngkp thi, cp bách lo tu sa cho kp ngươn cơ hu thoát được cuc đại thanh lc cui cùng ca Thiên Địa din ra sp đến.

Cha dừng ở đây và ban ơn cho tất cả các con.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ Vô Cực Đại Thiên Tôn Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh