Kim Thân Cha Giảng “Phá Mê Về Địa Tiên” (1982)

KIM THÂN CHA GIẢNG “PHÁ MÊ VỀ ĐỊA TIÊN” (1982)

Cha cho các con biết, Địa Tiên cũng là minh triết chớ không phải chuyện giỡn đâu các con! Người ta lo cái Cơ Tiến Hóa của trần gian cho các con đó! Cha thấy phái vô vi hay chấp Địa Tiên! Nhưng mà các con chưa biết Địa Tiên, chưa hiểu cái cõi giới này đâu con ơi! Nó thiên hình vạn trạng. Địa Tiên con biết không, có những trình độ cao, đủ mọi từng giới, người ta ở tại cõi Địa Tiên nhưng trình độ người ta tiến hóa cao, chớ không phải Địa Tiên là ở cõi thấp hơn Thiên Tiên đâu! Ngoài các phần hồn ở mức Địa Tiên còn những vị tiến hóa cao hơn, nhưng người ta trở lại cái cõi giới này để lo Cơ Tiến Hóa của trần gian, lo cho cái minh triết phát triển hơn nữa, vì nhu cầu tiến hóa của chính vị đó và nhu cầu tiến hóa của Càn Khôn. Cha cũng là Địa Tiên đó con, nhưng loại Địa Tiên của Cha là Trời luôn đó con! Ông Trời là Địa Tiên thôi! Còn thằng Phật về tới cái cõi giải thoát rồi, nó lại trở xuống Địa Tiên làm việc nữa, thì nó cũng đang học cái hạnh của Trời đấy chớ không phải chuyện giỡn đâu! Có những cấp người ta như thế, và còn nhiều cái nữa mà Cha nói không hết với chúng con đâu! Cha chỉ nói sơ cho các con biết, chớ các con đừng tưởng Địa Tiên là thấp. Chưa biết đâu con ơi! Cho nên cái chuyện Chơn Lý các con không hiểu nổi. Có nhiều vị xưng Ông Tiên đấy nhưng mà người ta đã đi tới từng giới nào rồi con! Về Phật Giới rồi! Mà Phật cấp cao cũng có nữa, cấp cao về gần tới Cha luôn, người ta trở lại động trần để lo Cơ Tiến Hóa nhiều hơn chớ không phải giỡn đâu con! Phải động trần nhiều. Vgn ti cái giác chng nào, càng cao chng nào càng biết yêu thương trn gian chng ny! Càng động trn càng lo nhiu, nhưng mà lo trong cái minh triết, chcon đừng tưởng Địa Tiên mà thp đâu! Cái chmà biết Địa Tiên thp, là các con mi dưới này đi lên ti Địa Tiên. Còn như Tám trước đây mà chê cái cõi Địa Tiên là phải rồi, vì nó phải qua trình độ thấy cái chỗ Địa Tiên thấp để nó leo lên được cái chỗ giải thoát. Rồi sau đó nó phải quay lại để thấy cái chỗ cao siêu của Địa Tiên. Cho nên Địa Tiên mà có bao nhiêu hạng Địa Tiên chớ không phải giỡn đâu!

Như bên Cao Đài, Cha xưng CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT. Tiên mà Bồ Tát, mà Đại Bồ Tát đó con! Con thấy chưa? Cho nên cái xưng không nói được, Cha xưng Tiên nhưng mà Bồ Tát mà Đại Bồ Tát nữa. Con thấy chưa? Cũng như cái chữ Bồ Tát cũng vậy. Bồ Tát thấp hơn Phật đó con! Mà Bồ Tát cao hơn Phật à con! Mấy cái này siêu lắm. Các con không hiểu nổi. Cha cho biết có những vị người ta là Phật nhưng mà người ta xưng là Bồ Tát. Người ta lấy danh thấp hơn Phật, người ta chịu làm thấp nhưng người ta là Phật đó! Cho nên, chẳng hạn Cha nói thẳng như Quán Âm, cái cấp là Phật, nhưng mà Bồ Tát, xưng là Bồ Tát nhưng là Phật. Pht Quán Âm cũng được mà BTát Quán Âm cũng được, mà đời đời người ta cái ngôi vđó luôn. Cái ngôi vđó làm chun trong Càn Khôn, là cái ngôi Bi ca Càn Khôn, là Cha đó con! Cái chBi ca Cha đấy, và tnhiên Cha phi làm BTát đời đời để cu độ các con. Cha là Phật, là Bồ Tát một lượt. Phải cực khổ với các con đời đời. Cho nên đời đời Quán Âm không thể nào hết cái chữ Bồ Tát được. Con thấy chỗ này chưa? Cho nên tụi con đừng tưởng, bởi vì nói theo phân cấp, phải điểm đạo lần thứ mấy là cấp thứ mấy, cái đồ hình giản lược ấy coi như là nói để cho chúng con có khái niệm, nhưng Cha cho con biết, Chơn Lý nó thiên hình vạn trạng, chúng con học hoài không hết, đủ thứ chuyện hết, nghe cho biết vậy thôi chớ còn chưa đi đến đâu. Nó không đúng đâu con, hay nó đúng ở khía cạnh này nhưng nó cũng có khía cạnh khác hơn, chớ không phải chỉ như vậy. Con thấy chưa? Cho nên Cha cũng là Địa Tiên, rồi Cha là Bồ Tát, rồi Cha là Phật. Đó, con thấy vậy chưa? Thành ra những vị nào càng tiến hóa cao, người ta càng động trn, người ta lo vic kh, lo vic trược nhiu hơn để lo Cơ Tiến Hóa. Người ta động trược mà vì cái việc tiến hóa. Lo cho Cơ Tiến Hóa, vì BI, TRÍ, DŨNG để được lên tầng giới cao siêu hơn. Các con cứ nghe đến Địa Tiên thì thấp, Địa Tiên là dở, Địa Tiên là không giải thoát được... Chưa chắc! Còn bao nhiêu hạng Địa Tiên à con! Coi chng chưa biết Địa Tiên mà chê Địa Tiên là mê chp đó con, ấy là mê chấp đó! Cho nên hồi Tám ngộ Cha, Cha phá mê chỗ này chớ không phải giỡn đâu! Trước đây, nó phải chê Địa Tiên để nó leo lên chỗ cao hơn. Đấy, nó phải thấy khía cạnh dở của Địa Tiên để nó qua khỏi cảnh này và lên cảnh giới Phật tức là giải thoát. Rồi sau đó nó phải quay lại để thấy cái hay của Địa Tiên. Bây giờ nó phải học động trần để lo Cơ Tiến Hóa chớ con! Chớ cái cõi trn này là cõi gì? Là cái môi trường sinh động nht ca Càn Khôn mà tt ccác tng gii, các cung các cõi phi hướng vđể lo tiến hóa. Con thấy chưa? Bỏ nó sao được con? Cha cho các con biết vậy. Cho nên, thoát trần rồi phải mê trần, nhưng cái mê trần trong BI, TRÍ, DŨNG và trong cái Minh Triết. Cái đó nó khác con! Cho nên, trước đây nó phải chê, cái chê đó cần thiết cho con đường tiến hóa của nó, nhưng tới lúc nào đó nó phải thấy cái hay của cái đó: Cái cõi Địa Tiên nó thp đấy nhưng cao đấy. Thp cao là tùy cái chthy ca chúng con. Cho nên Cha nói, biết rồi không thấp không cao, hay có dở có, thấp có cao có, nhưng mà không hay không dở không thấp không cao! Đó là Chơn Lý nó phải vậy chớ!

Cho nên, Cha thấy cái phái Vô Vi các con cứ chấp vụ Địa Tiên và chê mấy ông Địa Tiên mà không biết Địa Tiên có mấy hạng Địa Tiên! Chê nó cũng có cái khía cạnh đúng, nhưng mà nó không tuyệt đối. Nó cũng phiến diện thôi! Nhưng đừng vì vậy mà khinh lờn cái cõi Địa Tiên, vì mình chưa biết cái cõi Địa Tiên ra làm sao? Phải thấy chỗ này. Cho nên có những vị người ta xưng là Tiên, nhưng mà coi chừng nghe con, tưởng Ông đó là Ông Tiên sao Ổng dám nói động tới Ông Phật mà không ngờ người ta là Phật nhưng mà người ta xưng Tiên. Cái luồng điển người ta mình chưa biết chớ không phải giỡn đâu...

Thôi thì, Cha giảng sơ về “Địa Tiên” để phá mê phá chấp cho các con đó à!

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh