Hướng Tinh Thần: Mục Lục

HƯỚNG TINH THẦN: MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 - ÍT NHIỀU TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ KHẢO SÁT VỀ TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

 1. ĐỊNH NGHĨA
 2. NHỮNG DỮ KIỆN LỊCH SỬ ĐƯA TỚI KHOA TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU
 3. Sự liên lạc giữa năm châu trở nên dễ dàng
 4. Những tài liệu để khảo về các đạo giáo hiện nay đầy rẫy
 5. Sự chuyển hướng tâm lý trong nhân loại

III. ÍT NHIỀU TÔN CHỈ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỂ KHẢO VỀ TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

 1. Phương pháp sử học (méthode historique)
 2. Phương pháp hiện tượng học (méthode phénoménologique)
 3. Phương pháp văn học và ngữ học (critique littéraire et méthode philologique)
 4. Phương pháp nhân chủng học (méthode anthropologique ou ethnologique)
 5. Phương pháp tâm lý học (méthode psychologique)
 6. Phương pháp xã hội học (méthode sociologique)
 7. Đạo giáo với cổ tích - cổ sử
 8. Nghệ thuật tôn giáo và phong tục
 9. Phương pháp đối chiếu đạo giáo (méthode comparative)

CHƯƠNG 2 - ÍT NHIỀU NHẬN ĐỊNH KHÁI QUÁT VỀ TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

 1. CÓ NHIỀU ĐẠO GIÁO LÀ CHUYỆN DĨ NHIÊN
 2. PHONG TRÀO KHẢO SÁT TÔN GIÁO TỪ XƯA ĐẾN NAY

III. TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU VÀ TRIẾT LÝ VỀ TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

 1. Mô tả các đạo giáo hay lịch sử các đạo giáo (Histoire des Religions)
 2. Tìm cho ra những định luật chi phối các hiện tượng đạo giáo hay khoa học đạo giáo (Science des Religions)
 3. Tìm cho ra ý nghĩa và giá trị các đạo giáo hay triết lý đạo giáo (Philosophie des Religion)

Tiêu chuẩn chân đạo

KẾT LUẬN

CHƯƠNG 3 - QUAN NIỆM TAM TÀI VÀ LƯỠNG NGUYÊN VỚI KHOA TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

 1. QUAN NIỆM TAM TÀI (Conception tripartite de l’homme)
 2. QUAN NIỆM LƯỠNG NGUYÊN (théorie dualiste de l’homme)

III. HỆ QUẢ CỦA HAI QUAN NIỆM TRÊN ĐỐI VỚI ĐẠO GIÁO

CHƯƠNG 4 - CÁC TẦNG LỚP TRONG CON NGƯỜI VỚI KHOA TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

CHƯƠNG 5 - NHỮNG QUAN NIỆM KHÁC BIỆT GIỮA ĐÔNG VÀ TÂY VỀ TÔN GIÁO

BẢNG TOÁT LƯỢC NHỮNG ĐIỂM DỊ BIỆT GIỮA CÁC ĐẠO GIÁO ĐÔNG TÂY

CHƯƠNG 6 - TƯỢNG HÌNH VỚI KHOA TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

 1. Ý NGHĨA TÂM ĐIỂM VÀ VÒNG TRÒN TRONG CÁC HỌC THUYẾT VÀ CÁC ĐẠO GIÁO Á ÂU
 2. TÂM ĐIỂM VÀ VÒNG HOÀNG ĐẠO

III. TÂM ĐIỂM VÀ VÒNG TRÒN TRONG KHOA KIẾN TRÚC VÀ MỸ THUẬT

 1. TÂM ĐIỂM VÀ VÒNG TRÒN VỚI BÍ QUYẾT TÌM ĐẠO TÌM TRỜI

CHƯƠNG 7 - DỊCH LÝ VỚI KHOA TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU

 1. QUAN NIỆM «NHẤT THỂ VAN THÙ» VỚI CÁC ĐẠO GIÁO
 2. QUAN NIỆM THIÊN NHÂN TƯƠNG DỮ CỦA DỊCH KINH VỚI CÁC ĐẠO GIÁO

III. QUAN NIỆM VẠN VẬT TUẦN HOÀN CHUNG NHI PHỤC THỦY VỚI CÁC ĐẠO GIÁO

 1. DỊCH KINH VỚI QUAN NIỆM THIỆN ÁC
 2. Ý NGHĨA CUỘC BIẾN HÓA CỦA MUÔN LOÀI

CHƯƠNG 8 - ĐI TÌM ÍT NHIỀU NGUYÊN TẮC ĐỂ LÀM TIÊU CHUẨN CHÂN LÝ

 1. BA QUAN NIỆM ÂU CHÂU VỀ CHÂN LÝ VÀ TIÊU CHUẨN CHÂN LÝ
 2. THẾ NÀO LÀ CHÂN LÝ
 3. NHỮNG TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐOÁN ĐỊNH CHÂN LÝ
 4. HỆ QUẢ

CHƯƠNG 9 - PHÂN LOẠI ĐẠO GIÁO: NGOẠI GIÁO VÀ NỘI GIÁO - THIÊN NHIÊN VÀ QUI ƯỚC

 1. NGOẠI GIÁO VÀ NỘI GIÁO
 2. THIÊN NHIÊN VÀ QUI ƯỚC

CHƯƠNG 10 - ĐỒNG QUI NHI THÙ ĐỒ

SÁCH THAM KHẢO


Năm 1971, Linh Mục Hoàng Sĩ Quý mời tôi dạy Triết Học Tôn Giáo Đối Chiếu tại trụ sở Dòng Tên Alexandre De Rhodes, 161 Yên Đỗ, Saigon.

Khi ấy Triết Học Tôn Giáo Đối Chiếu còn là một môn học rất là mới mẻ. Chưa từng ai đã dạy nó ở Việt Nam, và những tài liệu về vấn đề này trên thế giới cũng còn rất khan hiếm.

Tôi bắt tay vào việc, một cách hăng say. Các học viên là một số Cha, Thày, bà Phước, và sinh viên từ ngoài vào dự.

Bây giờ, đọc lại tài liệu này đã được viết từ 30 năm nay, mới đầu tôi định thêm vào những điều mà tôi đã học hỏi về sau, nhưng đọc kỹ, tôi thấy nó tuy ngắn, gọn, nhưng kể cũng là đã khá đầy đủ. Nên tôi đem nguyên văn trình bày lại.

Tôi gọi sách này là HƯỚNG TINH THẦN vì quan niệm rằng bất kỳ đạo giáo nào trên thế giới cũng chỉ có mục đích là đưa nhân loại về hướng tinh thần mà thôi.

Trước kia Linh Mục Hoàng Sĩ Quý đã cho in ronéo và phổ biến hữu hạn. Nay tôi cho in ra không thêm bớt. Mong được quý vị học giả chỉ giáo thêm cho.

Westminster, 10-05-2001

Bác sĩ Nhân Tử Nguyễn Văn Thọ chuyết đề

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh