Kim Thân Cha Giảng Về Chữ “Lễ” (1978)

KIM THÂN CHA GIẢNG VỀ CHỮ “LỄ” (1978)

Cha thấy trong chúng con, có nhiều con chưa biết lễ đã đòi bỏ lễ, chưa hiểu lễ đã vội chê nghi lễ là chấp nê, là hình tướng. Song nó chưa hiểu rằng, muốn phá lễ phải thuộc lễ trước đã! Nhiều con Cha thấy, đến Khổng Thánh Miếu, nhìn cung cách lễ bái rồi chê bai “là còn trình độ thấp, là còn hình tướng, còn chấp, tụi này tu vô vi cao hơn, không cần bày đặt lễ bái v.v...” Các con ơi, các con nên coi chừng, đừng ngnhn tinh thn vô vi vi bn tánh cng cao ngã mn. Các con đã hiểu thế nào là tinh thần vô vi chưa?

Tinh thn Vô Vi là tinh thn “Hòa”, phải hòa hết con! Tới lớn hòa lớn, tới nhỏ hòa nhỏ, tới đâu hòa đó, phải Hòa với tất cả và học nơi tất cả. Đến chỗ nghi lễ mình cũng hòa vào nghi lễ mà trong lòng không nghe phiền bực. Còn phiền bực thì chính mình đang chấp ngã, đấy cũng là một thứ tỵ hiềm chấp ngã đó thôi! Các con đừng tưởng trên các cõi vô vi không còn có nghi lễ và phá bỏ hết nghi lễ.

Trên ấy, nghi lễ gấp vạn lần dưới này. Phật mà không thuộc lễ thì đâu về tới Niết Bàn. Trên ấy, Tiên, Thánh, Phật đều tự động giữ nghi lễ thật nghiêm minh. Có điều, nghi lễ này thể hiện một cách thành thực tự nhiên vì sự kính trọng và yêu thương lẫn nhau phát lộ ra hình sắc điển quang trong cung cách tiếp xúc với nhau mà không màu mè, gượng ép, hình tướng bề ngoài như ở cõi hồng trần. Ở đây, Cha cũng muốn nhắn nhủ thêm với những con còn quan niệm “Lễ” một cách hẹp hòi, chỉ thấy chữ lễ qua cung cách lễ bái, qua hình sắc áo mão trang nghiêm, qua cung cách cư xử bề ngoài.

Chỉ nghĩ “L bề ngoài là chưa biết “Lễ”. Những con này lại quá câu nệ vào hữu vi sắc tướng bên ngoài mà chưa hiểu “Lễ” cốt từ trong thể hiện ra ngoài mới thật “Lễ”. Cung cách phải từ “vô vi” thể hiện ra “hữu vi“. Cung kính phi ttrong tâm tlra ngoài, chkhông ct chú trng màu mè, hình tướng bngoài đâu con, cái đó mới có giá trị.

Vậy, không phải học cung cách, hình thức “Lễ nghi” theo bề ngoài là đủ, lễ như vậy là chưa biết lễ nghe con! Vả chăng chữ “Lễ” các con đừng khinh thường nó. Muốn giữ đạo làm người, tức nhơn đạo, các con phải dùng “Lễ“ làm đầu. Một xã hội mà con người biết kính trọng lẫn nhau thì xã hội này phải tốt đẹp thăng hoa. Một đất nước mà con người biết kính trọng lẫn nhau thì đất nước phải được văn minh cường thịnh. Một thế giới mà con người biết kính trọng lẫn nhau thì thế giới này phải được thái bình an lạc, không còn đau khổ giết chóc, chiến tranh tàn hại lẫn nhau đến chỗ ngập tràn máu lệ. Thế giới này là một thứ Niết Bàn tại thế, là một thế giới đại đồng được xây dựng bằng sự tôn trọng nhân bản thật sự giữa nhân loại. Con người tôn trng nhân bn bng hc thuyết, bng lý lun, bng ngôn từ đã quá nhiu mà chưa thc thi được bao nhiêu! Đấy là nguyên nhân ca mi thm kch bi đát đang din ra trên thế gii.

Con ơi, tôn trọng nhân bản là chữ “Lễ” của Nhơn Đạo đó con! Và rồi Cha giải sâu thêm nữa đây, các con đừng khinh chữ “Lễ”, vì nguồn gốc sâu xa của ch“Lễ” Nhơn Đạo chính là lòng Từ Bi Bác Ái của Thiên Đạo đó con. Con chưa kính được người vì chưa thực sự biết yêu người. Con đã thực sự biết yêu thương người thì tự động sẽ biết kính người, tự động không nỡ làm điều gì gây cho người đau khổ. Con biết yêu người, tự động con sẽ thấy phải cư xử tốt đẹp với người trong lời nói, cử chỉ, hành động khi tiếp xúc với tha nhân. Đây phải chăng là cái “Lễ” tự nhiên phát xuất từ lòng yêu thương của các con? Cho nên con ơi, phải học “Lễ” nghe con! Đừng khinh thường nó. Vì chữ “Lễ” của Nhơn Đạo mà nhiều con chưa hiểu nên con không thèm chú trọng, vì cho rằng còn thấp, chữ “Lễ” ấy là thể hiện lòng từ bi của Thiên Đạo, là một đức hạnh cần thiết đi vào Thiên Đạo vậy.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Các con học từ bi là phải học chữ “Lễ” của Nhơn Đạo đó con! Phải học yêu thương kính trọng lẫn nhau. Chưa biết “Lễ”, chưa thuộc chữ “Lễ” thì chưa thể gọi rằng từ bi nghe con! Thôi, nhơn dịp đề cập đến cung cách nghi lễ, Cha cũng dạy cho các con về chữ “Lễ” để mở trí mà học hỏi. Nội chữ “Lễ” không, Cha có thể triển khai để giảng giải đến vô cùng tận. Nhưng thôi, Cha tạm giải thích, các con hiểu được bao nhiêu đó mà sống với nó, chứng nghiệm nó cũng đủ để tu cả đời người, cũng đủ để trở về nguồn cội, phản bổn quy nguyên.

Con ơi, biết “Lễ” thc stc là con sẽ đạt BI, đạt được BI tc là đạt TRÍ DŨNG đó thôi! Vậy các con khá hiểu.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh