THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHÂN LÝ PDF

MỤC LỤC / Thay Lời Tựa.1 / 63 Câu Vấn Đáp Giải Thích Chơn Lý.11 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA về “Tình Yêu Của Cha” Sau Buổi Hội Ngộ Đầu Tiên

Với Thầy LƯƠNG SĨ HẰNG Xuân Đinh Tỵ (3/1977).213 / Trích Buổi Đàn Cơ 26/6 Mậu Ngọ (1978) có KIM THÂN CHA Chứng Đàn

Lần Đầu Tiên tại Khổng Thánh Miếu.223 / Trích “Đàn Cơ Đặc Biệt” Dành Cho Phái Tu VÔ VI có KIM THÂN CHA Dự Chứng Đàn (1978)...241 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Khi Tiếp Bạn Đạo Cần Thơ và Trà Vinh (1978).263 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Bạn Đạo Cần Thơ và Trà Vinh Chào Từ Biệt (1978)...267 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA tại Tư Thất Bà T.T.N (1978)..273 / KIM THÂN CHA Giảng về chữ “LỄ” (1978).279 / KIM THÂN CHA Giảng về Cách Phục Sức của Người Tu (1978)...283 ii / Buổi Hội Ngộ tại TÂN DÂN ĐÀN

Qua Điển Quang Giáng Xuống của

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

KIM THÂN NGỌC ĐẾ và QUÁN ÂM NAM HẢI (1978).285 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Mồng 1 Tết Xuân Kỷ Mùi tại Tân Dân Đàn (1979).293 / Huấn Từ Của KIM THÂN CHA

Nhân Tân Dân Đàn làm Lễ Tiễn Đi Quy Ẩn

23/2/1979 (27/1 Âm Lịch)..307 / Huấn Từ Của KIM THÂN CHA

Nhân Phái Tu VÔ VI Làm Lễ Tiễn Đi Quy Ẩn

25/2/1979 (29/1 Âm Lịch)..317 / Huấn Từ Của KIM THÂN CHA

Nhân Một Số Bạn Tu Bất Ngờ Diện Kiến

Dịp Tết Canh Thân (1980)..343 / KIM THÂN CHA Đáp Lời “Sớ Xuân Dâng Cha” và Bài Thơ Hỏi “Bao Giờ Xuân Được An?” của Nhóm

Thiên Khai Huỳnh Đạo Dịp Mồng 1 Tết Tân Dậu (1981).347 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Mồng 2 Tết Tân Dậu tại Thiền Đường (1981)..351 / KIM THÂN CHA Giảng về “Trần Gian Được Ơn Cứu Rỗi của Thượng Đế” (1981)...353 / Huấn Từ Gửi các Bạn Tu ở Hải Ngoại (1981)...355 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Giáng Sinh Tân Dậu (12/1981)...357 iii / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Tết Nhâm Tuất (1982) cho một nhóm Thiên Khai Huỳnh Đạo...359 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Tết Nhâm Tuất (1982) tại Thiền Đường..367 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA cho một nhóm Thiên Khai Huỳnh Đạo Dịp

Đệ Tam Chu Niên Ngày Quy Ẩn 7/3/1982 (12/2 Âm Lịch)..371 / Trích Nguyên Văn Vấn Thư

Nêu Thắc Mắc của Một Số Tín Đồ Cao Đài.401 / KIM THÂN CHA Giải Đáp Vấn Thư

Nêu Thắc Mắc của Một Số Tín Đồ Cao Đài (1982)..403 / KIM THÂN CHA Giải Đáp Vấn Thư (23/9/1982) của Bạn N.P.Y. (Hoa Kỳ) Nêu Thắc Mắc:

Việc Dựng VOVILAND Hải Ngoại Phải Chăng Là

Lập Mô Hình Đơn Vị Kiễu Mẫu của Nền Văn Minh Di Lạc?..437 / KIM THÂN CHA Giảng

“Phá Mê Về Địa Tiên” (1982)..443 / KIM THÂN CHA Giảng về “Mê Chấp và Phá Mê Phá Chấp” (1982)..449 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Tết Quý Hợi tại Thiền Đường (1983).467 / KIM THÂN CHA Giải Thắc Mắc của Một Số Tín Đồ Thiên Chúa Giáo (1983)..473 / KIM THÂN CHA Giảng về “Giả, Chơn, Hư, Thực” (1983).539 iv / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Đầu xuân Giáp Tý (1984)..551 / Huấn Từ Nhắn Nhủ Bạn Tu VÔ VI (1991)...561 / Vài Lời Nhắn Nhủ 2005...577 / Tư Liệu Ghi Từ Thiền Đường H.V.E.579

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh