THƯỢNG ĐẾ GIẢNG CHÂN LÝ PDF

MỤC LỤC / Thay Lời Tựa.1 / 63 Câu Vấn Đáp Giải Thích Chơn Lý.11 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA về “Tình Yêu Của Cha” Sau Buổi Hội Ngộ Đầu Tiên

Với Thầy LƯƠNG SĨ HẰNG Xuân Đinh Tỵ (3/1977).213 / Trích Buổi Đàn Cơ 26/6 Mậu Ngọ (1978) có KIM THÂN CHA Chứng Đàn

Lần Đầu Tiên tại Khổng Thánh Miếu.223 / Trích “Đàn Cơ Đặc Biệt” Dành Cho Phái Tu VÔ VI có KIM THÂN CHA Dự Chứng Đàn (1978)...241 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Khi Tiếp Bạn Đạo Cần Thơ và Trà Vinh (1978).263 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Bạn Đạo Cần Thơ và Trà Vinh Chào Từ Biệt (1978)...267 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA tại Tư Thất Bà T.T.N (1978)..273 / KIM THÂN CHA Giảng về chữ “LỄ” (1978).279 / KIM THÂN CHA Giảng về Cách Phục Sức của Người Tu (1978)...283 ii / Buổi Hội Ngộ tại TÂN DÂN ĐÀN

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Qua Điển Quang Giáng Xuống của

KIM THÂN NGỌC ĐẾ và QUÁN ÂM NAM HẢI (1978).285 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Mồng 1 Tết Xuân Kỷ Mùi tại Tân Dân Đàn (1979).293 / Huấn Từ Của KIM THÂN CHA

Nhân Tân Dân Đàn làm Lễ Tiễn Đi Quy Ẩn

23/2/1979 (27/1 Âm Lịch)..307 / Huấn Từ Của KIM THÂN CHA

Nhân Phái Tu VÔ VI Làm Lễ Tiễn Đi Quy Ẩn

25/2/1979 (29/1 Âm Lịch)..317 / Huấn Từ Của KIM THÂN CHA

Nhân Một Số Bạn Tu Bất Ngờ Diện Kiến

Dịp Tết Canh Thân (1980)..343 / KIM THÂN CHA Đáp Lời “Sớ Xuân Dâng Cha” và Bài Thơ Hỏi “Bao Giờ Xuân Được An?” của Nhóm

Thiên Khai Huỳnh Đạo Dịp Mồng 1 Tết Tân Dậu (1981).347 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Mồng 2 Tết Tân Dậu tại Thiền Đường (1981)..351 / KIM THÂN CHA Giảng về “Trần Gian Được Ơn Cứu Rỗi của Thượng Đế” (1981)...353 / Huấn Từ Gửi các Bạn Tu ở Hải Ngoại (1981)...355 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Giáng Sinh Tân Dậu (12/1981)...357 iii / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Tết Nhâm Tuất (1982) cho một nhóm Thiên Khai Huỳnh Đạo...359 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Tết Nhâm Tuất (1982) tại Thiền Đường..367 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA cho một nhóm Thiên Khai Huỳnh Đạo Dịp

Đệ Tam Chu Niên Ngày Quy Ẩn 7/3/1982 (12/2 Âm Lịch)..371 / Trích Nguyên Văn Vấn Thư

Nêu Thắc Mắc của Một Số Tín Đồ Cao Đài.401 / KIM THÂN CHA Giải Đáp Vấn Thư

Nêu Thắc Mắc của Một Số Tín Đồ Cao Đài (1982)..403 / KIM THÂN CHA Giải Đáp Vấn Thư (23/9/1982) của Bạn N.P.Y. (Hoa Kỳ) Nêu Thắc Mắc:

Việc Dựng VOVILAND Hải Ngoại Phải Chăng Là

Lập Mô Hình Đơn Vị Kiễu Mẫu của Nền Văn Minh Di Lạc?..437 / KIM THÂN CHA Giảng

“Phá Mê Về Địa Tiên” (1982)..443 / KIM THÂN CHA Giảng về “Mê Chấp và Phá Mê Phá Chấp” (1982)..449 / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Tết Quý Hợi tại Thiền Đường (1983).467 / KIM THÂN CHA Giải Thắc Mắc của Một Số Tín Đồ Thiên Chúa Giáo (1983)..473 / KIM THÂN CHA Giảng về “Giả, Chơn, Hư, Thực” (1983).539 iv / Huấn Từ của KIM THÂN CHA

Dịp Đầu xuân Giáp Tý (1984)..551 / Huấn Từ Nhắn Nhủ Bạn Tu VÔ VI (1991)...561 / Vài Lời Nhắn Nhủ 2005...577 / Tư Liệu Ghi Từ Thiền Đường H.V.E.579

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh