Trường Sinh

Sách Sự Thật: 1314. Cuộc Cảnh Báo Sẽ Giúp Nhân Loại Chống Lại Cuộc Bội Giáo Khủng Khiếp Nhất Mọi Thời Đại

Thứ ba ngày 20 tháng 1 năm 2015, lúc 20:40 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi Cuộc Cảnh Báo diễn ra thì đây sẽ là giai đoạn đầu trong việc chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Những ai không đón nhận Ta sẽ được ban cho một cơ hội ngoại lệ để có thời gian...

Sách Sự Thật: 1239. Chìa Khóa Để Vào Vương Quốc Của Ta, Vào Thế Giới Tương Lai, Đã Được Chuẩn Bị

Thứ ba ngày 14 tháng 10 năm 2014, lúc 18:15 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, tất cả những điều mà Ta đã mặc khải cho nhân loại qua những Thông Điệp này, sẽ được ứng nghiệm. Đáng buồn thay, nhiều kẻ nhận biết những Thông Điệp này sẽ tiếp tục ngăn chặn...

Sách Sự Thật: 1092. Kế Hoạch Để Quy Tụ Giáo Hội Của Ta Vào Nơi Nương Náu, Sắp Sửa Được Tỏ Bày

Thứ bảy ngày 5 tháng 4 năm 2014, lúc 18:15 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta mong muốn ban lòng can đảm và sức mạnh tinh thần cho từng người trong các con, những người đã được ban cho Ơn phân định để nhận ra Tiếng Nói của Ta khi Ta thông truyền cho nhân loại...

Sách Sự Thật: 1071. Mẹ Của Ơn Cứu Rỗi: Họ Sẽ Đưa Ra Cuốn Sách Màu Đỏ, Với Đầu Con Dê Được Gắn Bên Trong Trang Bìa

Thứ ba ngày 11 tháng 3 năm 2014, lúc 20:39 Hỡi con nhỏ bé yêu dấu của Mẹ, khi Mẹ sinh Thánh Tử của Mẹ, điều này có nghĩa là Mẹ không chỉ sinh ra Con Thiên Chúa làm Người, Đấng Cứu Độ nhân loại, mà Mẹ còn đem đến một sự khởi đầu mới....

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Sách Sự Thật: 1020. Hàng Giáo Phẩm Mới Và Mau Chóng Được Thiết Lập Này Sẽ Nắm Quyền Kiểm Soát Giáo Hội Của Ta

Thứ năm ngày 16 tháng 1 năm 2014, lúc 19:41 Hỡi con gái yêu dấu thân thương của Ta, Sự Thật thì gây chia rẽ. Sự thật luôn luôn là như vậy. Khi một người nói rằng anh ta nhận biết được Sự Thật, thì người khác lại phủ nhận Sự Thật. Nhưng khi Sự...

Sách Sự Thật: 998. Chẳng Bao Lâu Nữa Các Con Sẽ Nhìn Thấy Ta Trong Tất Cả Vinh Quang Thiên Quốc Và Rồi Cuối Cùng Các Con Sẽ Hiểu Được Mầu Nhiệm Về Thiên Tính Của Ta

Chúa Nhật ngày 22 tháng 12 năm 2013, lúc 15:56 Hỡi con gái yêu dấu của Ta, nhân loại sẽ sớm thức tỉnh và nhìn nhận Sự Hiện Diện của Ta. Sự Hiện Diện của Ta sẽ được con người cảm nhận trong mọi quốc gia, mọi xứ sở và mọi nhà, và không một ai...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm