Nhu Cầu

Đố Kỵ

Đố Kỵ

“Trên tất cả, lòng Đố Kỵ nuốt chửng chúng ta” (Alexander Solzhenitsyn)Thời cụ kị của chúng ta, nếu muốn có ba đứa con thì chúng ta phải đẻ sáu đứa, bởi vì ba đứa sẽ chết trước khi qua tuổi thiếu niên. Hãy thử nghĩ xem sẽ đau đớn thế nào nếu phải...

Cực Khoái Vũ Trụ

Cực Khoái Vũ Trụ

Nếu bạn chưa nhận biết được tầm quan trọng của năng lượng dục, bạn đã bỏ lỡ một món quà tuyệt vời mà Vũ trụ trao tặng cho bạn. Luân xa 2 ( nằm dưới rốn 3 phân) phụ trách Trung tâm năng lượng dục, biểu hiện mức năng lượng dục, chất lượng tình yêu của...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 199. Về Nước

Nước có năm điều cần phải được học hỏi, đại vương còn nhớ chứ? Vâng, còn nhớ, nhưng xin đại đức cứ giảng Cũng được, tâu đại vương. Thứ nhất, bản chất của nước vốn trong trẻo do nhiễm bẩn mà trở nên đục vẩn. Vị sa môn sống giữa thế gian cũng cần phải giữ tâm trong trẻo, đừng vì lời...

Chân Ái

Chân Ái

Định nghĩa: Chân là thật, Ái là yêu. Chân ái là yêu thật lòng, yêu say mê. Là thứ mà bạn có thể yêu, đam mê, theo đuổi nó cho đến đời đời. Thật vậy, mỗi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này không hề giống nhau....

Huấn Từ Của Kim Thân Cha Dịp Tết Nhâm Tuất (1982) Cho Một Nhóm Thiên Khai Huỳnh Đạo

Này các con! Một niên cũ đã tàn! Một niên mới vừa đến! Đến với tất cả những biến chuyển thử thách cho những ngày sắp tới. Cha mong sao tất cả các con chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tư tưởng, chuẩn bị đức hạnh để đối phó, để sống với nó, để vượt...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm