Đối Thoại Của Thánh Catarina Sienna: Chương 4. Lòng Thương Xót Của Chúa Quan Phòng P6

ĐỐI THOẠI CỦA THÁNH CATARINA SIENNA: CHƯƠNG 4. LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA QUAN PHÒNG P6

Đại Ý Và Kết Thúc

Tóm lược cả cuốn sách.

  1. Con rất yêu dấu của Cha, Cha đã thoả mãn niềm ước ao của con về đức vâng phục, từ đầu đến cuối. Con còn nhớ, con đã tha thiết cầu xin Cha bốn điều. Chính Cha đã linh hứng cho con bốn điều ước nguyện ấy, để gia tăng lửa mến yêu trong linh hồn Điều thứ nhất con xin cho con, Cha đã nhận lời; Cha soi sáng con bằng chân lý của Cha, bằng cách giải thích cho con biết làm thế nào để đạt tới điều con khát khao hết tâm hồn. Cha nói cho con biết: phương thế đó, là nhờ ánh sáng đức tin mà tự biết mình con và nhận biết Cha; đấy chính là ơn thông hiểu.

Điều thứ hai là xin Cha thương xót thế gian

Ước nguyện thứ ba, là xin cho Nhiệm thể của Hội Thánh. Con đã xin Cha cứu Hội Thánh thoát khỏi sự tối tăm và những cuộc bách hại; con đã hiến thân để chịu những hình phạt, mà các thừa tác viên của Giáo Hội đáng phải chịu vì tội lỗi họ. Khi đó, Cha đã giải thích cho con: không hình phạt đời tạm và chóng qua nào có thể đền bù vì những sự xúc phạm đến Cha, là Đấng Toàn Thiện. Hình phạt đó chỉ được chấp nhận, nếu nó được phối hiệp với niềm ước ao của linh hồn, và được kèm theo một sự thống hối của trái tim.

Cha đã nói với con: Cha muốn tỏ lòng thương xót thế giới, và Cha đã cho con biết lòng thương xót là bản tính của Cha. Vì lòng thương xót và vì tình thương bao la của Cha đối với loài người, Cha đã sai Ngôi Lời Con Một Cha xuống trần gian; và để giúp con dễ hiểu tình thương của Cha, Cha đã ví đức ái của Cha với một cây cầu giữa trời và đất, nghĩa là sự kết hợp bản tính thần linh với bản tính phàm nhân của các con.

Rồi để soi sáng thêm cho con về Đấng Chân Lý dịu hiền của Cha, Cha đã giải thích cho con thấy người ta lên cây cầu này qua ba bậc, là ba quan năng của linh hồn. Cha cũng đã tượng trưng ba bậc này trên Thân thể của Ngôi Lời: đó là hai chân, cạnh sườn và miệng Ngài. Ba bậc tương ứng với ba tình trạng, tức ba bậc của linh hồn: bậc bất toàn, bậc hoàn thiện và bậc rất hoàn thiện, khi linh hồn đạt tới mức hoàn hảo của tình yêu hiệp nhất.

Nơi mỗi bậc đó, Cha đã chỉ cho con biết làm thế nào để thoát khỏi sự bất toàn và tiến lên bậc trọn lành, đường đi nào phải theo để tới đó, những cạm bẫy của ma quỷ và của tính tự ái thiêng liêng.

Cha cũng đã nói về ba cách, vì lòng nhân hậu, Cha sử dụng để trừng phạt ba lớp người. Cách thứ nhất, là Cha để cuộc đời nó gặp nhiều tai hoạ. Cách thứ hai, là Cha trừng phạt các kẻ mất lòng trông cậy và chết trong tội trọng: đó là những kẻ đi theo đường của ma quỷ, bên dưới gầm cầu. Thứ ba, là Cha sẽ cho nghe lời nguyền rủa vào ngày phán xét chung. Đồng thời, Cha đã nói cho con nghe về hình khổ của kẻ bị án phạt, và về vinh hiển của người công chính, khi mỗi người mặc lại thân xác mình.

Cha đã hứa, và nay Cha hứa sẽ cải cách Hiền Thê của Con Cha là Hội Thánh, qua những đau khổ của các tôi tớ Cha. Cha kêu gọi con và các tôi tớ Cha lấy đau khổ và nước mắt để tẩy xoá tội lỗi nơi các thừa tác viên của Cha. Cha đã cho con thấy tước vị cao trọng mà Cha đã nâng họ lên, và Cha đòi người đời phải kính trọng họ. Các nết xấu của họ không làm giảm đi sự kính trọng đối với họ. Nếu làm khác, người ta sẽ làm phiền lòng Cha rất nhiều. Đồng thời và ngược lại, Cha đã cho con thấy nhân đức của những người đã sống như các thiên thần. Dịp này, Cha đã đàm đạo với con về sự kỳ diệu của bí tích Tình Yêu Thánh Thể.

Khi bàn về ba bậc của linh hồn, Cha còn nói cho con nghe về những loại nước mắt: nước mắt bởi đâu mà ra, và tại sao chúng luôn liên hệ với những tình trạng nội tâm khác nhau. Cha đã nói:. Cha đã nói: tất cả các loại nước mắt đều bắt nguồn từ nơi trái tim, và Cha đã giải thích cho con biết tại sao. Cha đã phân loại bốn loại nước mắt, và thêm loại thứ năm (Xc số 136).

Về điều ước nguyện thứ 4 của con, liên quan đến một trường hợp cá biệt, Cha đã giải quyết và con biết Cha đã làm thế nào. Nhân đó, Cha giải thích cho con về sự quan phòng chung cũng như riêng của Cha: Cha đã cho con thấy từ giây phút đầu của việc sáng tạo cho đến ngày tận thế, tất cả mọi sự đã và đang diễn ra theo sự quan phòng thần linh của Cha. Trong tất cả những gì Cha ban cho các con, những gian truân cũng như niềm an ủi, có tính trần thế hay thiêng liêng, Cha chỉ làm vì lợi ích của các con, để các con được thánh hoá ở trong Cha, để sự thật của Cha là Cha đã sai Ngôi Lời xuống thế gian được hoàn tất nơi các con (Ga 17:17-19), để các con được sự sống muôn đời. Đó là chân lý đã được mặc khải cho các con qua Máu của Ngôi Lời, Con Một Cha.

Sau cùng, Cha đã thoả mãn niềm ước ao của con và cũng là lời hứa của Cha: Cha đã tỏ cho con biết sự trọn hảo của đức vâng phụcvà sự bất toàn của tội bất tuân phục. Cha đã nói cho con hay đức vâng phục bởi đâu mà ra và cái gì làm cho mất nhân đức này. Cha đã ví đức vâng phục như chiếc chìa khoá cần thiết cho mọi người. Rồi Cha đã nói với con về đức vâng phục đặc biệt nơi những người hoàn thiện và những người bất toàn, nơi những người trong đời tu và những kẻ ngoài đời, và Cha đã xác định những điều kiện của mỗi loại người. Con đã thấy sự bình an do đức vâng phục mang lại, và sự bất an do tội bất tuân phục gây nên. Con đã hiểu ảo tưởng lớn lao của kẻ bất tuân phục, và sự chết đã đi vào thế gian do sự bất tuân phục của Ađam như thế nào.

Bây giờ, Cha là Chúa Cha hằng hữu, là Đấng Chân Lý tối cao và bất biến, Cha kết thúc lời nói của Cha cách khẳng định rằng: nhờ sự vâng lời của Ngôi Lời Con Một Cha, các con có sự sống. Cũng như nơi con người cũ là Ađam, tất cả các con đã mắc phải sự chết thế nào, thì nay những người cầm lấy chìa khoá của đức vâng lời cũng nhận được sự sống, nhờ con người mới là Chúa Giêsu Kitô dịu hiền. Cha đã dùng Ngài làm cây cầu cho các con; vì nước mắt và những lời cầu nguyện khiêm nhường liên lỉ của các con, mà Cha muốn tỏ lòng thương xót thế gian. Vì đã chết cho bản thân, con hãy chạy trên con đường Chân Lý. Con hãy chạy, chạy cho lẹ, đừng để Cha phải trách con chậm trễ. Bởi vì, từ nay Cha sẽ đòi hỏi con nhiều hơn trước kia, vì Cha đã tỏ mình ra cho con trong sự thật của Cha. Con hãy giữ mình đừng khi nào ra khỏi căn phòng nhỏ của sự biết mình. Bên trong căn phòng nhỏ đó, con hãy giữ gìn và khai thác kho báu mà Cha đã trao ban cho con. Đó là chân lý, xây nền trên đá tảng sống động là Chúa Giêsu Kitô dịu hiền. Ánh Sáng mà giáo lý này toả ra, sẽ giúp con đẩy lui mọi bóng tối. Vậy, con hãy mặc lấy Ánh Sáng này, hỡi con rất dịu dàng và rất yêu dấu của Cha!

Linh hồn này tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa, cầu cho toàn thể thế giới và cho Hội Thánh. Linh hồn ấy kết thúc tác phẩm này, bằng lời nhắn nhủ sống đức tin.

  1. Khi ấy, linh hồn này nhìn xem bằng con mắt trí tuệ, và nhận biết bằng ánh sáng đức tin về sự thật và sự kỳ diệu của đức vâng phục, cũng như đã hiểu biết bằng lý trí, hưởng nếm bằng trái tim ngây ngất tình yêu, linh hồn chiêm ngắm uy linh cao cả của Thiên Chúa, và cảm tạ Ngài rằng:

Lạy Cha là Đấng Toàn Năng, con cảm tạ Cha đã không khinh chê con là vật thụ tạo của Cha, đã không ngoảnh mặt đi khỏi con, nhưng đã lắng nghe những ước nguyện của con. Cha là Ánh Sáng, Cha đã không xét con là sự tối tăm. Cha là

Sự Sống, Cha đã không xua đuổi con là sự chết. Cha là Thầy Thuốc tối cao, Cha đã không chê con vì những chứng bệnh nan y ghê tởm. Cha là Đấng Thanh Khiết vô cùng, Cha đã không bỏ rơi con tội lỗi thối tha. Cha là Đấng Vô Biên, nhưng mắt Cha vẫn nhìn đến con là kẻ có cùng. Cha là Đấng Khôn Ngoan, Cha đã không từ bỏ con là đứa ngu dại.

Dẫu con vô vàn tội lỗi và đầy nết xấu, Cha vẫn không chê bỏ con. Vâng, vì Cha là Đấng Khôn Ngoan, là Đấng Nhân Hậu, là Đấng Khoan Dung. Cha là Sự Thiện tối cao và vô tận. Trong ánh sáng của Cha, con đã tìm được ánh sáng (Tv 36:10). Trong sự khôn ngoan của Cha con đã nhận ra sự thật. Trong sự khoan dung của Cha, con đã tìm thấy tình yêu của Cha và sự yêu thương tha nhân. Ai đã xúi Cha hành động như thế? Chắc chắn không phải các nhân đức của con, nhưng chỉ vì tình thương của Cha mà thôi. Chính tình thương của Cha đã thúc giục Cha soi sáng trí tuệ con bằng ánh sáng đức tin, để con có thể hiểu và nhận biết chân lý mà Cha đã mặc khải cho con.

Xin làm cho trí nhớ của con có khả năng ghi lại các ân huệ của Cha, cho trái tim con cháy lửa yêu mến Cha! Xin cho lửa này làm cho máu con sôi lên trong các huyết mạch của con và đổ ra hết vì Cha! Ước gì với máu đổ ra vì yêu mến Máu Thánh Con Cha, và với cái chìa khoá của đức vâng phục, con mở được cửa Nước Trời! Con cũng hết lòngxin ơn này cho tất cả các thụ tạo có lý trí nói chung, và cho Nhiệm thể của Hội Thánh nói riêng. Con tuyên xưng và con không từ chối Cha đã thương yêu con, trước khi có con, và Cha yêu thương con vô cùng, y như thể Cha điên cuồng vì yêu con.

Ôi, Chúa Ba Ngôi chí thánh! Ôi, Đấng Tình Yêu! Nhờ có sự kết hợp với thiên tính của Cha, Máu của Con Một Cha có một giá trị vô cùng lớn lao! Ôi, Chúa Ba Ngôi hằng hữu! Chúa là biển cả sâu thẳm, con càng ngụp lặn trong đó, con càng thấy Chúa, mà con càng thấy Chúa, con càng muốn đi tìm kiếm Ngài. Về Ngài, người ta không bao giờ có thể nói cho đủ! Linh hồn nào được no say trong nơi thẳm sâu của Ngài, sẽ không ngừng ước ao Ngài, bởi vì nó mãi mãi khát khao Ngài. Lạy Chúa Ba Ngôi cực thánh, linh hồn luôn luôn ước mong được nhìn thấy Ngài bằng ánh sáng trong ánh sáng của Ngài. Như con nai ước mong thấy nước chảy của dòng suối, thì cũng vậy, linh hồn con ước ao ra khỏi ngục tối tăm của thân xác này, để được diện kiến Ngài thật sự. Ôi, Chúa Ba Ngôi vĩnh cửu; ôi, lửa thiêu và vực thẳm của đức ái, Nhan thánh Ngài sẽ còn ẩn giấu ánh mắt con cho đến bao giờ? (Tv 42:2-3).

Ngay hôm nay, xin Chúa hãy đánh tan mây mù của thân xác con! Sự nhận biết mà Chúa ban cho con về Ngài, trong chân lý của Ngài, khiến con nóng lòng ước ao trút bỏ cái xác thịt tối tăm này, và muốn hy sinh nó cho rạng rỡ Thánh Danh. Ôi, Chúa Ba Ngôi cực thánh! Nhờ ánh sáng của trí tuệ con và trong ánh sáng của Ngài, con đã được thưởng nếm, đã nhìn thấy vực thẳm của Mầu Nhiệm cao cả cùng sự xinh đẹp của mọi vật thụ tạo Ngài đã dựng nên. Khi con nhìn ngắm bản thân con ở trong Ngài, con thấy con là hình ảnh Ngài, và Ngài đã thông ban cho con quyền lực của Ngài. Lạy Chúa Cha hằng hữu, Cha đã thông ban cho trí tuệ con sự khôn ngoan của Con Một Cha; và Chúa Thánh Thần là Đấng bởi Cha và Con mà ra, đã ban cho ý muốn con có khả năng yêu mến Cha. Ôi, Chúa Ba Ngôi toàn năng! Chúa là Đấng Tạo Hoá, con là vật thụ tạo. Con biết trong sự Chúa tái tạo con bằng Máu của Chiên Thiên Chúa, Chúa đã say mê vẻ đẹp của vật thụ tạo này!

Ôi, Vực Thẳm thâm uyên! Ôi, Thần Linh hằng hữu! Ôi, Đại Dương không bờ không đáy! Nào Cha còn có thể ban tặng gì hơn, khi Cha đã ban chính Con Một của Cha? Cha là lửa thiêu đốt luôn mãi và không bao giờ tàn lụi. Cha là Lửa thiêu rụi mọi tính tự ái của linh hồn. Cha là Lửa làm tan chảy mọi băng giá và là Lửa soi sáng. Dưới ánh sáng của Lửa này, Cha đã làm cho con nhận biết Chân Lý của Cha. Cha là Ánh Sáng vượt trên mọi ánh sáng, chính ánh sáng này đã ban cho mắt trí tuệ con một ánh sáng siêu việt, rất dồi dào và hoàn hảo, để nhờ đó mà ánh sáng đức tin được soi tỏ. Nhờ đức tin này, con nhìn biết linh hồn con có sự sống, và trong ánh sáng này con đón nhận Cha, là Sự Sáng muôn thuở. Nhờ ánh sáng đức tin, con có được sự khôn ngoan ở trong sự khôn ngoan của Ngôi Lời Con Cha; nhờ ánh sáng đức tin, con được sức mạnh, sự can đảm và kiên nhẫn; nhờ ánh sáng đức tin, con có đức cậy trông là nhân đức giữ gìn con khỏi chùn chân trên đường dương thế. Ánh sáng này chỉ cho con biết đường lối đó, nếu không có ánh sáng này, con sẽ bước đi trong tối tăm. Bởi vậy, lạy Cha hằng hữu, con đã xin Cha soi sáng con bằng ánh sáng đức tin.

Ánh sáng này bao la như biển cả, dẫn linh hồn vào trong Cha là Đại Dương bình an. Ôi, lạy Chúa Ba Ngôi hằng hữu! Nước của Đại Dương này không vẩn đục; ở đó, linh hồn không lo lắng, không sợ hãi, vì trong đó nó được biết mọi sự thật. Nước này trong suốt, và cho nhìn thấy những sự giấu kín ở nơi thẳm sâu nhất. Như thế, ở đâu tràn lan ánh sáng đức tin, ở đấy linh hồn thấy tỏ tường những gì nó tin. Ánh sáng này là một tấm gương, mà bàn tay yêu thương của Cha đặt trước mắt linh hồn con. Khi nhìn vào tấm gương này, con nhìn ngắm con là tạo vật của Cha ở trong Cha, và Cha ở trong con, do sự phối hiệp thần tính Cha với nhân tính của chúng con. Cũng trong tấm gương này, con chiêm ngắm Cha.

Con chiêm ngắm Cha, là Sự Thiện trên hết mọi sự thiện! Sự Thiện làm nên hạnh phúc! Sự Thiện không thể hiểu thấu được! Sự Thiện diễn tả khôn lường! Ôi, Cha đẹp vượt trên hết mọi vẻ đẹp! Ôi, Cha khôn ngoan trên hết mọi sự khôn ngoan; hơn nữa, Cha chính là Đấng Khôn Ngoan! Là Bánh các thiên thần, vì lửa tình yêu, Cha đã ban Mình cho loài người. Cha là áo che phủ mọi sự trần truồng, là lương thực mỹ vị làm no thoả tất cả những ai đói khát; bởi vì Cha ngọt ngào, không chút cay đắng.

Lạy Chúa Ba Ngôi hằng hữu, trong ánh sáng Chúa ban cho con và với ánh sáng đức tin, cùng những lời giải thích vừa nhiều vừa thoả đáng, con đã hiểu biết đường đi của sự trọn lành diệu kỳ. Cha đã chỉ vẽ cho con đường đi đó, để con phụng sự Cha trong ánh sáng, chứ không trong tối tăm, để con trở thành một tấm gương về cuộc sống tốt lành và thánh thiện, và sau cùng để con từ bỏ cuộc sống khốn khổ này, nơi mà cho đến nay vì tội lỗi của con, con đã phụng sự Cha trong tối tăm.

Trước kia, con đã không nhận biết chân lý của Cha, nên con đã không yêu mến. Và tại sao con không nhận biết Cha? Bởi vì con không nhìn xem Cha dưới ánh sáng đức tin rất thánh, do đám mây mù của tính tự ái đã làm lu mờ mắt tâm trí con. Chính Chúa, lạy Ba Ngôi chí thánh, chính Chúa đã dùng ánh sáng của Ngài xua tan những mây mù tối tăm này.

Ai có thể nâng mình lên tới chỗ cao siêu của Chúa để cảm tạ Ngài, vì những hồng ân vô cùng lớn lao, Chúa đã ban cho con qua lời giảng dạy của Đấng Chân Lý dịu hiền? Chính Chúa đã dạy con giáo lý ấy: đó là một hồng ân đặc biệt Chúa giành cho con, ngoài những ân sủng chung mà Ngài đổ xuống trên các thụ tạo khác. Chúa đã khứng cảm thông những thiếu thốn của con, và của những linh hồn sẽ lấy giáo lý đó làm tấm gương cho đời mình.

Lạy Thiên Chúa, xin Ngài hãy nói: chính Ngài đã ban, thì cũng chính Ngài mới biết những lời cảm tạ làm sao cho xứng; xin đổ xuống trên con ánh sáng của ân sủng Ngài, để với ánh sáng này con biết nói lên lời cảm tạ Ngài! Xin Chúa hãy mặc cho con, lạy Đấng Chân Lý tối cao và hằng hữu, xin hãy mặc cho con chính bản thân Ngài, để con có thể trải qua cuộc sống phải chết này trong đức vâng phục chân thành và trong ánh sáng đức tin rất thánh, nhờ đó Chúa say đắm linh hồn con hơn nữa.

Tạ ơn Chúa. Amen.

Đến đây chấm dứt cuốn sách được thực hiện bởi trinh nữ rất đáng kính Catarina thành Siena thuộc dòng thánh Đaminh, nữ tì và hiền thê rất trung thành của Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Năm Chúa Giáng Sinh 1378, tháng mười, Amen.

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo
TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh