Thầy Thuốc

Mi Tiên Vấn Ðáp: Câu 165. Năng Lực Của Thiện Và Ác Nghiệp, Cái Nào Mạnh Hơn?

Thưa đại đức! Năng lực của thiện nghiệp và năng lực của ác nghiệp, cái nào mạnh hơn? Tâu, năng lực của thiện nghiệp bao giờ cũng mạnh hơn năng lực của ác nghiệp! Thưa, trẫm không tin như vậy. Đại đức xem! Trên đời này, những kẻ giết người, cướp của, trộm...

Sách Đối Thoại Với Thượng ĐếSách Tôn Giáo - Tâm Linh (Pdf Tổng Hợp)

Tâm Lý Học Căn Bản Pdf

MỞ ĐẦUKhông dễ gì giải trình được những điểm phức tạp và mâu thuẫn trong tác phong cư xử của con người.Chúng ta chứng kiến hành vi thiện cũng như ác; chúng ta đương đầu với lối cư xử hợp lý cũng như phi lý;và chúng ta tìm được sự cộng tác thiện chí cũng như gặp phải sự cạnh tranh thô bạo trong cái...

Khoa Học Tâm Linh - Youtube ChannelThiền Nằm