Lục Tặc

LỤC TẶC

Văn Vương hỏi Thái Công: làm Vua, cần nâng gì, hạ gì, lấy gì, bỏ gì, cấm gì, cản gì?

Thái công đáp: Nâng hiền, hạ ngu, lấy tín, bỏ giả, cấm loạn, cản xa hoa. Vì để trị dân, cần phá sáu giặc.

Vương hỏi tiếp: xin được nghe rõ về sáu giặc.

Thái Công nói:

Một, quan lại xây biệt phủ to lớn để chơi bời là Đức Tặc, loài giặc phá hại đạo đức.

Hai, dân lười biếng bỏ lao động, ham giàu nhanh là Phong Hóa Tặc, loài giặc phá hại giáo dục.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Mua đá năng lượng:

Ba, bề tôi kết bè đảng cản hiền trí tới gần Vua là Minh Mẫn Tặc, loài giặc phá hại sự sáng.

Bốn, quan ngoại giao mà coi thường Vua là Uy Thế Tặc, loài giặc phá hại thế nước.

Năm, bề tôi có chút công mà khinh bổng lộc, chê tước vị, thích phạm thượng là Công Thần Tặc, loài giặc phá hại sự cống hiến của đời sau.

Sáu, những đại gia cậy giàu mạnh, xâm hại nhà nghèo yếu là Nghiệp Mạng Tặc, giặc phá hại nghề nghiệp muôn dân.

Thiên hạ có 6 giặc này thì loạn. Quốc gia mà có sáu giặc này thì mất. Đây là Thiên căn bản của bậc Thánh Nhân Minh Chúa không thể bỏ qua được.

Nhất Không

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh