LUẬN VỀ LỬA CÀN KHÔN TẬP 2 PDF

Agnisuryans - Các Devas Cõi Cảm Dục

Ở đây, chúng ta bắt đầu dựa vào việc xem xét các nhóm devas, vốn là chất liệu của cõi cảm dục, tức là các Agnisuryans. Các hỏa thần này có thể được xem xét theo cách sau đây, và bằng cách dùng các thuật ngữ đồng nghĩa, một số ý tưởng tổng quát về chức năng các thần này có thể được đạt đến, trước khi chúng ta bắt đầu tách phân họ thành các nhóm và nghiên cứu sự liên hệ của họ với:

1. Các thực thể khác nhau vốn là điển hình của các giới khác nhau, hoặc các nhóm khác nhau, như là giới động vật, giới nhân loại và ở giai tầng tâm thức cao hơn con người - Hành Tinh Thượng Đế.

2. Chính con người.

3. Cõi giới dưới hình thức toàn bộ.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

Chúng ta có thể xem xét các devas này:

Thứ nhất, dưới hình thức chất liệu của cõi cảm dục với bảy mức độ của nó.

Thứ hai, dưới hình thức trạng thái biểu lộ của Thượng Đế vốn tương ứng với cõi phụ chất lỏng trong cõi hồng trần của thái dương hệ.

Thứ ba, dưới hình thức hiện thể (vehicle, vận thể/hoạt thể) của thiên thần chủ quản Varuna.

Thứ tư, dưới hình thức các sự sống linh hoạt của vật chất tiến hóa giáng hạ của cõi cảm dục mà chúng ta gọi là linh khí tinh hoa chất (elemental essence), và dưới hình thức sinh lực làm kích hoạt các tinh hoa chất dục vọng của tất cả những gì có khả năng cảm thụ (sentient, có tri giác). Xét ở khía cạnh này đặc biệt có liên quan với con người, các thần này là sự tương ứng trên cõi cảm dục với các “thiên thần của bóng tối”, vì các thể dục vọng (desire bodies) của mọi con người đều được tạo thành bằng vật chất của các cõi phụ thứ hai, thứ ba và thứ tư của cõi cảm dục. Đây là một điểm cần được xem xét kỹ càng, và sự tương đồng giữa thể dĩ thái, tức hoạt thể prana đem lại sinh lực cho nhục thân, với thể cảm dục của con người, và phương pháp đem lại sinh lực của nó sẽ được thấy là sáng suốt.

Thứ năm, theo quan điểm của cõi trần, dưới hình thức toàn thể hoạt động vật chất (cho dù có tính cách bên trong) vẫn tạo ra những gì hữu hình và thuộc bên ngoài. Giống như thái dương hệ là một “Đứa Con Cần Yếu” hay của ước vọng, cũng thế các thể vật chất của vạn vật đang hiện hữu là sản phẩm của ước vọng của một thực thể nào đó quan trọng hoặc kém cỏi trong thái dương hệ.

Ở đây có thể là thích hợp khi nêu ra các đường lối theo đó năng lượng - dù thuộc trí tuệ, prana hay thuộc cảm dục - đi vào hệ thống và đạt đến cõi đặc biệt, như vậy tìm ra con đường của nó cho mọi đơn vị tâm thức, từ một nguyên tử đến một Thái Dương Thượng Đế.

Chính cõi trần trọng trược được kích hoạt xuyên qua: a. Thể dĩ thái hành tinh. b. Cõi trí, hay là cõi phụ chất hơi vũ trụ. c. Cõi niết bàn, hay cõi dĩ thái thứ ba vũ trụ. d. Cõi adi, hay là cõi dĩ thái thứ nhất vũ trụ. và rút ra từ suy luận (nhờ vào nguyên tử thường tồn Thượng Đế) một dòng thần lực tương tự đi vào từ các cõi vũ trụ.

Cám ơn sự hỗ trợ, động viên để duy trì và phát triển website. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh