TRỊ LIỆU HUYỀN MÔN PDF

MỤC LỤC

Trang (Anh ngữ)

Các Nhận Xét Dẫn Nhập.. 1

PHẦN MỘT

Các Nguyên Nhân Căn Bản Của Bệnh Tật.. 9

Chương I.- Các Nguyên Nhân Tâm Lý Của Bệnh Tật...24

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

1. Các Nguyên Nhân Xuất Phát Trong Bản Chất Cảm Dục. 33

A. Xúc Cảm Thiếu Kiểm Soát Và Bất Thường. 38

B. Dục Vọng, Bị Ức Chế Hay Phóng Túng... 53

C. Các Bệnh Tật Do Lo Âu Và Bực Bội. 67

2. Các Nguyên Nhân Xuất Phát Từ Thể Dĩ Thái... 71

A. Sự Bế Tắc.. 76

B. Thiếu Sự Điều Hợp Và Phối Kết. 79

C. Các Bí Huyệt Bị Kích Thích Quá Độ. 80

3. Các Nguyên Nhân Xuất Phát Trong Thể Trí. 88

A. Các Thái Độ Trí Tuệ Sai Lầm.. 89

B. Sư Cuồng Tín Trong Trí Tuệ

Sự Thống Trị Của Các Hình Tư Tưởng. 91

C. Chủ Nghĩa Lý Tưởng Bất Như Ý. 95

Nghệ Thuật Chữa Trị Thiêng Liêng.. 99

Các Qui Luật Mở Đầu Cho Việc Xạ Trị..103

Ba Định Luật Chính Về Sức Khỏe.105

Tổng Kết Các Nguyên Nhân Của Bệnh Tật.112

4. Các Bệnh Do Cuộc Đời Của Người Đệ Tử...114

A. Các Bệnh Của Nhà Thần Bí..115

B. Các Bệnh Của Người Đệ Tử..120

Các Bí Huyệt Và Hệ Thống Tuyến..140

Bảy Bí Huyệt Chính.144

Cơ Thể - Sắc Tướng Cõi Hiện Tượng..163

Bảy Bí Huyệt Chính (Tiếp Theo)...168

Thể Dĩ Thái, Hệ Thần Kinh Và Hệ Nội Tiết, Các Hiệu Quả

Tạo Ra Trong Các Vùng Đặc Biệt.199

Các Bí Huyệt...207

Chương II.- Nguyên Nhân Xuất Phát Từ Cuộc Sống Tập Thể..221

1. Bệnh Của Nhân Loại, Kế Thừa Từ Quá Khứ..226

A. Bệnh Hoa Liễu Và Bệnh Giang Mai.228

B. Bệnh Lao.232

C. Bệnh Ung Thư..237

2. Bệnh Nảy Sinh Do Tình Trạng Che Lấp Hành Tinh..242

3. Bệnh Do Chủng Tộc Và Quốc Gia..249

Chương III.- Trách Nhiệm Nghiệp Quả Chúng Ta..259

1. Trách Nhiệm Nghiệp Quả Của Cá Nhân.289

2. Các Nguyên Nhân Nghiệp Quả Thuộc Bảy Cung..292

Chương IV.- Một Vài Vấn Đáp..306

PHẦN HAI

Các Đòi Hỏi Căn Bản Cần Cho Việc Chữa Trị.380

Chương V.- Tiến Trình Phục Hồi..424

1. Bản Chất Sự Chết..437

Nỗi Sợ Chết...440

Định Nghĩa Sự Chết..442

Mục Đích Sự Chết.445

Thuật Từ Trần...453

2. Tác Động Phục Hồi...460

Yếu Tố Chống Lại Linh Hồn Triệt Thoái...464

Hai Lý Do Chính Cho Việc Hỏa Táng..470

Trình Tự Sự Việc Lúc Từ Trần...472

3. Hai Vấn Đề Trọng Đại...478

Chương VI.- Thuật Thải Hồi..486

Các Hoạt Động Ngay Sau Khi Từ Trần...490

Kinh Nghiệm Devachan...496

Mười Định Luật Chữa Trị...499

Chương VII.- Tiến Trình Hội Nhập.505

Ý Nghĩa Của Hội Nhập.508

Trạng Thái Trí Tuệ Của Linh Hồn.510

Thải Hồi Hình Tư Tưởng Của Phàm Ngã..515

PHẦN BA

Các Định Luật Chữa Trị Căn Bản.521

Chương VIII.- Liệt Kê Và Áp Dụng Các Định Luật Và Qui Tắc..532

Định Luật I...538

Định Luật II...543

Qui Tắc Một..550

Định Luật III..558

Định Luật IV...564

Qui Tắc Hai...577

Định Luật V.582

Qui Tắc Ba..602

Định Luật VI..607

Định Luật VII.614

Qui Tắc Bốn..630

Định Luật VIII..633

Qui Tắc Năm.642

Định Luật IX...660

Qui Tắc Sáu.672

Định Luật X...678

Chương IX.- Bảy Cách Chữa Trị.693

Các Năng Lượng Thuộc Bảy Cung.695

Cung Của Nhà Chữa Trị Và Của Bệnh Nhân..698

Bảy Phương Pháp Chữa Trị...705

Mục Lục..712

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh