ĐỊA NGỤC BIẾN HIỆN KÍ PDF

ĐỊA NGỤC BIẾN HỊÊN KÝ

CĂN BẢN TRUYỀN THỪA THƯỢNG SƯ LIÊN SINH THÁNH TÔN.

DỊCH GIẢ: LIÊN HOA VĂN HẢI.

ĐỊA NGỤC BIẾN HỊÊN (MỞ ĐẦU).

Nhiều năm trước, tôi đã sớm đi qua lại trong “pháp giới”, đương nhiên cõi “âm gian” bao quát này, tôi tự thân đã trông thấy “địa ngục biến hiện”. Nội dung cuốn sách này, cũng chính là ghi lại sự biến hiện trong địa ngục, chính là những sự cố trong cõi âm hoặc cũng có người nói đến: “Lư Thắng Ngạn, Ngài trông thấy địa ngục biến hiện, còn chúng tôi làm sao hiểu được mà không trông thấy?” Tôi đáp lại như sau:

“Muốn trông thấy địa ngục biến hiện kỳ thực không khó.

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC Xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, Các Năm Cuộc Đời...
(*) Họ và tên của bạn:
(*) Ngày tháng năm sinh:
 

Khoa học khám phá bản thân qua các con số - Pythagoras (Pitago)

SÁCH HAY MỖI NGÀY:

Nếu như một người nghiệp lực nặng, tại lúc lâm chung tất nhiên trông thấy địa ngục biến hiện xảy đến. Cũng vậy, nếu như một người tinh tấn tu hành Phật đạo, có trọn đủ “định lực”, “tuệ lực”, “công đức lực”, 3 lực này hợp lại một, nếu người này muốn trông thấy địa ngục biến hiện thì cũng có thể trông thấy địa ngục biến hiện.”

Nhân gian bây giờ chính là đời mạt pháp, những người có đủ khả năng hiểu rõ chánh pháp rất ít, dĩ nhiên những người tu xuất được định lực, tuệ lực, công đức lực cũng thấy không nhiều lắm, nhân đó người chân thực trông thấy địa ngục biến hiện thực sự chẳng nhiều.

Tôi vì hoằng pháp lợi sinh, vì cứu khổ cứu nạn, trừ bệnh tật kéo dài năm sống, trị ác khuyến thiện, chuyển nguy thành an, chuyển họa thành phúc, cho nên trong 187 cuốn văn tập đầu tiên, tôi đều viết về “địa ngục biến hiện ký”. Không chủ ý nào khác, 3 chữ “cứu nhân tâm”.

Trong cuốn sách này, toàn là sự tích linh cảm, tôi dùng hình dạng của câu chuyện viết ra, tuy nhiên vì đời tư cá nhân và mặc dầu thời điểm, địa danh, người, sự việc đều xác thực, nhưng không thể không dấu kín, hoặc dùng tên giả, hoặc nơi chốn giả, tôi tại đây xin thanh minh rằng nếu như có sự phụ họa theo, thuần chỉ là sự trùng hợp. Tôi xin cầu nguyện rằng: 1/ Người đọc cuốn sách này nhập vào chánh tín; 2/ Người đọc cuốn sách này nhập vào chánh tu; 3/ Người đọc cuốn sách này được thăng lên Thiên giới; 4/ Người đọc cuốn sách này Kiến Tánh thành Phật.

Mua đá năng lượng:

ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC LIÊN SINH HOẠT PHẬT LƯ THẮNG NGẠN:

SHENG-YEN LU

REDMOND WA, 98052 USA

Hi vọng các bạn có thể ủng hộ trong khả năng, để giúp đỡ đội ngũ biên tập và chi phí duy trì máy chủ đang ngày một tăng. Mọi đóng góp xin gửi về:
Người nhận: Hoàng Nhật Minh
Số tài khoản: 103873878411
Ngân hàng: VietinBank

momo vietinbank
Bài Trước Đó Bài Tiếp Theo

Phim Thức Tỉnh

Nhạc Chữa LànhTủ Sách Tâm Linh